Urząd wojewódzki zaoszczędził 2,5 mln zł

Region

Dzięki zmianie taryf usług telekomunikacyjnych, ograniczeniu liczby połączeń oraz zmniejszeniu wynajmowanej powierzchni biurowej. To efekt zastosowania programu przejrzystości i skrzętności kosztów. Projekt ma przede wszystkim na celu gospodarność i zwiększenie efektywności realizowanych zadań wojewody. W tym samym czasie w województwie mazowieckim nastąpił również wzrost dochodów Skarbu Państwa.

Projekt „Kultura przejrzystości i skrzętności kosztów” wprowadzony przez Biuro Administracyjno – Budżetowe urzędu obniżył m.in. wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Po analizie rzeczywistych potrzeb, zrezygnowano z 127 numerów bezpośrednich numerów telefonicznych, zastępując je połączeniami wewnętrznymi. W wyniku negocjacji z dostawcą usług telefonicznych, w połowie roku obniżono koszt połączeń lokalnych i międzymiastowych z 14 gr/min do 3 gr/min oraz połączeń do sieci komórkowych z 52 gr/min do 25 gr/min.

Kolejnym obszarem, w którym udało się ograniczyć koszty, było zmniejszenie przez urząd wynajmowanej powierzchni biurowej o prawie 4 tys. m2, w tym magazynów obrony cywilnej. Pomieszczenia te zostały zaadoptowane na archiwum zakładowe, przekazane w użyczenie samorządom i policji. Dzięki tej zmianie w 2010 roku zostanie zaoszczędzone dodatkowo ponad 190 tys. zł.

W 2009 roku nastąpił również znaczny wzrost dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Dochód ten wyniósł 107 mln zł i był wyższy o 19 mln zł od uzyskanego rok wcześniej (88 mln zł). Składają się na niego przede wszystkim koszty uzyskiwane z grzywien nałożonych przez różne służby w drodze mandatów karnych, wpływające z opłat za wydanie paszportów oraz uzyskiwane z odnajmowania pomieszczeń biurowych.

Plan przejrzystości i skrzętności kosztów zakłada dalsze oszczędności energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjno-biurowych. Koszty urzędu są racjonalnie i skrupulatnie liczone. W 2010 roku również szukamy znacznych oszczędności, poprawiamy organizację oraz efektywność na każdym stanowisku pracy – powiedziała Ewa Czarnota-Maćkowiak, dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.