Unijna kasa dla Grodziska

Region

Tylko w tym roku władzom gminy udało się pozyskać z unijnych funduszy 30 mln zł. Okazuje się, że to nie koniec boomu inwestycyjnego w tej gminie.

Do tej pory Grodzisk zdobył fundusze z Unii Europejskiej m.in. na: modernizację targowiska, rewitalizację parków oraz informatyzację urzędu miejskiego. W ubiegłym tygodniu do grodziskich włodarzy dotarła kolejna dobra wiadomość: na listę kluczowych dla Mazowsza projektów zostały zakwalifikowane kolejne gminne inwestycje.

Kluczowe projekty

Projekty kluczowe to inwestycje, które mają strategiczne znaczenie dla regionu i ze względu na swój charakter i wagę wyłączone są z procedury konkursowej. Decyzja o wyborze nowych projektów jest podejmowana na podstawie oceny dokonanej przez niezależnych ekspertów, przy uwzględnieniu opinii przedstawionych podczas trwających miesiąc konsultacji społecznych. Spośród inwestycji zgłoszonych przez Grodzisk, w ramach kluczowych projektów udało się pozyskać pieniądze na modernizację składowiska odpadów, przebudowę kompostowni oraz budowę sortowni i centrum innowacji.

Kompostownia i sortownia

Obecnie działająca kompostownia odpadów komunalnych w Grodzisku mieści się przy ul. Chrzanowskiej i jest jednym z pięciu obiektów w Polsce, które przetwarzają śmiecie w tzw. technologii Dano. W ciągu doby przerabia się tu ok. 200 t odpadów na kompost, który potem jest wykorzystywany do nawożenia roślin. Dodatkową funkcją kompostowni jest segregacja odpadów takich jak opakowania wtórne, złom i części nieorganiczne. W związku  z tym, że dotychczas stosowane w zakładzie technologie przestały spełniać wymogi Unii Europejskiej, kompostownia będzie musiała zostać przebudowana. Ma to nastąpić w 2013 r. Dzięki pozyskanym funduszom zmodernizowane zostaną również składowisko i sortownia. W ten sposób zakład zwiększy swoją pojemność i funkcjonalność. Całościowy koszt przedsięwzięcia szacuje się na 17 mln zł, a przewidywana kwota unijnej dotacji to prawie 14,5 mln zł.

Z tej inwestycji powinni ucieszyć się mieszkańcy Milanówka, którzy do tej pory często protestowali przeciwko uciążliwej, ich zdaniem, bliskości zakładu, szczególnie dochodzącym z niej nieprzyjemnym zapachom. – System będzie zmieniony, zhermetyzowany, więc nie będzie wydzielał odoru – obiecuje Andrzej Bugała, kierownik kompostowni w Grodzisku.

Centrum Innowacji

Na liście projektów kluczowych dla województwa mazowieckiego znalazła się także dotacja na utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji, które w swojej działalności ma połączyć trzy dziedziny: naukę, biznes i nowe techniki. Według koncepcji władz Grodziska, placówka w przyszłości miałaby stać się zalążkiem wyższej uczelni dla młodych, zdolnych mieszkańców tej gminy. Naukowcy, inżynierowie i badacze będą mogli tu poszukiwać nowych rozwiązań technicznych dla miejscowych firm i przedsiębiorstw. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza, ponadto ma współpracować z Politechniką Warszawską.

Centrum Innowacji powstanie w Natolinie na obszarze 4 ha, tuż przy skrzyżowaniu obwodnicy z autostradą A2. Budowa placówki będzie kosztowała około 20 mln zł, a podłączenie do niej wszystkich niezbędnych mediów – ponad 11 mln zł. Zdecydowaną większość kosztów uda się pokryć z unijnych dotacji. – Powstanie tego budynku to kwestia około trzech lat – mówi Jan Pazio, sekretarz gminy Grodzisk.

Jak oni to robią?

Sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych wzbudzają zazdrość miast i gmin sąsiadujących z Grodziskiem. W jaki sposób władzom i urzędnikom z tego miasta udaje się zdobywać fundusze na większość złożonych projektów? – Po pierwsze jest to sukces naszych pracowników, którzy bardzo przykładają się do opracowania wniosków, obserwują, jakie są progi punktowe i dbają o to, żeby nasza punktacja była jak najwyższa. Po drugie – nie brakuje nam dobrych pomysłów, a po trzecie – w budżecie rezerwujemy pieniądze przeznaczone na wkład własny, który jest niezbędny przy składaniu wniosków. Oto cała tajemnica naszego sukcesu – mówi Piotr Galiński, wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.