Ułatwienia w kredytach dla samorządów

Region

Do Sejmu trafił projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Samorządy będą mogły otrzymać do 1 mln zł kredytu na dokumentację techniczną dla swoich projektów. Pożyczki będą udzielane nawet na 60 miesięcy.

Nowe przepisy mają zwiększyć dostępność niskooprocentowanych kredytów z przeznaczeniem na kosztowną dokumentację do projektów współfinansowanych ze środków UE. Dotychczas mogły z nich korzystać wyłącznie gminy oraz związki międzygminne, a maksymalna wartość pożyczki wynosiła 500 tys. zł.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie katalogu uprawnionych podmiotów o powiaty i związki powiatów oraz podwyższenie maksymalnej kwoty pożyczki do 1 mln zł.

Ponadto, w związku podwyzszeniem maksymalnej kwoty kredytu, w rozporządzeniu wydłużone zostały terminy na spłatę kredytu – do 60 miesięcy oraz karencji w spłacie kredytu – do 24 miesięcy. Ważną zmianą jest także wprowadzenie oświadczeń zamiast zaświadczeń wymaganych dotychczas przy składaniu wniosku o kredyt z FRIK.
 
Nowy katalog kosztów, które będzie można sfinansować kredytem z FRIK obejmuje m.in.:
– dokumentację przetargową,
– dokumentację związaną z ocenami oddziaływania na środowisko,
– dokumentację przyrodniczą (w szczególności planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego w tym zakresie wraz z analizą potrzeb oraz analizą opcji, wykonywaną przy sporządzaniu tej dokumentacji),
– biznes plany,
– mapy lub szkice lokalne sytuujące inwestycję.

Ponadto z Funduszu będą pokrywane wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.