Uchwała krajobrazowa ponownie do konsultacji

Milanówek

Władze Milanówka przygotowują się do przyjęcia tzw. uchwały krajobrazowej, która ukróci „dzikie” rozwieszanie reklam na terenie miasta-ogrodu. W tej sprawie ponownie mają odbyć się konsultacje z mieszkańcami.

Na jakim etapie są prace nad uchwałą? – Miasto Milanówek opracowuje projekt uchwały krajobrazowej. Dzięki niemu możliwa będzie poprawa estetyki naszego otoczenia. Proponowane regulacje wprowadzą zasady wyglądu szyldów, reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 24 listopada do 15 grudnia 2017 roku. 12 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dot. projektu uchwały, podczas którego zaprezentowano podstawowe założenia projektu – informuje milanowski urząd miasta.

Teraz głos w sprawie ponownie mają zabrać mieszkańcy. – Po rozpatrzeniu uwag z pierwszego wyłożenia i wprowadzeniu zmian do projektu uchwały, przewiduje się przeprowadzenie ponownych konsultacji, aby mieszkańcy mogli się zapoznać z nową wersją projektu i jeszcze raz się wypowiedzieć – zaznaczają urzędnicy.

Dokument będzie dostępny w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Zagospodarowanie Przestrzenne”.

A o czym już warto pamiętać umieszczając reklamę na ulicach miasta-ogrodu? – Jeśli posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach reklamy, upewnijcie się, że zostały posadowione zgodnie z przepisami. Wielu z Państwa może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale umieszczenie reklamy na terenie nieruchomości wiąże się to z koniecznością spełnienia pewnych wymogów prawnych: urządzenia reklamowe powinny zostać zgłoszone do Starosty Grodziskiego na podstawie przepisów Prawa budowlanego; reklamy znajdujące się w pasie drogowym powinny zostać umieszczone zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych; umieszczenie reklam nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, umowę dzierżawy terenu pod reklamę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, gdyż podlega ona opodatkowaniu – przypomina milanowski magistrat.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.