Trzy gminy utworzą stowarzyszenie

Region

Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek w 2010 roku zawiązały partnerską inicjatywę Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Teraz gminy podjęły uchwałę w sprawie zgody na utworzenie stowarzyszenia, co ma zapewnić realizację kolejnych projektów.

Początki współpracy trzech gmin zaczęły się już w 2006 roku poprzez wspólne wydarzenia kulturalne. Cztery lata później kooperacja została sformalizowana, a w marcu 2013 roku Podkowa, Milanówek i Brwinów podpisały umowę o partnerstwie. Włodarze wyszli z założenia, że wspólne działanie zwiększa możliwości. Współpraca trwa, gminy wspólnie występują o środki na realizację kolejnych projektów.

Podkowa, Milanówek i Brwinów spotkały się na wspólnej sesji (26 kwietnia), podczas której podjęto kilka ważnych uchwał. Jedna z nich ma szczególną wartość. – Kluczową uchwałą podjętą tego dnia na sesji było utworzenie Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w celu zapewnienia ściślejszego współdziałania, lepszej komunikacji między partnerami, promocji partnerstwa i wspólnej realizacji kolejnych projektów służących społeczności lokalnej. Utworzenie takiego stowarzyszenia jest jednym z koniecznych do osiągnięcia wskaźników oceniających realizację projektu i zawartych w Planie Wdrażania Projektu – wyjaśnia Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Stowarzyszenie PTO jako główne cele działania określiło podniesienie jakości świadczonych usług publicznych, rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska naturalnego czy też obronę wspólnych interesów z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu, oświaty. 

Podczas wspólnej sesji podjęto również uchwały dotyczące przyjęcia programu uregulowania gospodarki wodnej, rozwoju terenów zieleni, rozwiązywania problemów społecznych i stworzenia planu marketingu społecznego w celu zwiększenia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. – Podjęte uchwały są początkiem drogi, projekty wykonawcze opracowywane czy to wspólnie, czy już w poszczególnych gminach dopiero pokażą rzeczywiste problemy i będą testem jakości i woli do współpracy. Dzięki podejmowanym wspólnym projektom i traktowaniu siebie jako partnerów, a nie konkurentów zwiększamy też szansę na pozyskiwanie środków unijnych – podaje Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.