Trzy działki do zagospodarowania. Głos dostaną mieszkańcy

Podkowa Leśna

Jeszcze przed świętami mieszkańcy Podkowy Leśnej będą mieć okazję aby podyskutować z burmistrzem o sposobie zagospodarowania trzech działek w mieście-ogrodzie.

Okazją aby przedstawić swoje uwagi i pomysły będzie spotkanie zaplanowane na środę, 21 grudnia w Pałacyku Kasyno (godz. 18.30). Temat to zagospodarowanie dwóch działek miejskich przy ul. Jeleniej i jednej przy zabytkowej Al. Lipowej. – Pierwszy z tematów interesujący z punktu widzenia mieszkańców głównie z Podkowy Wschodniej, teren ponad 3000m2 zaniedbany, dotychczas przeznaczany na składowanie materiałów budowlanych oraz służący firmie sprzątającej miasto. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar ten przeznaczony jest pod usługi. Wykonawca koncepcji przedstawi propozycję zagospodarowania, usytuowania na tym terenie wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem na archiwum miasta, pomieszczenia techniczno-gospodarcze oraz część komercyjną. Przestrzeń otaczająca budynek ma zyskać nową jakość poprzez wprowadzenie funkcji dydaktyczno-ekologicznej oraz rekreacyjno-sportowej, z uwzględnieniem planowanego sąsiedztwa ścieżki rowerowej – informuje burmistrz Artur Tusiński.

Mowa będzie także o pomysłach na teren przy Al. Lipowej. – Drugi temat jest kontynuacją konsultacji rozpoczętych 8 września, dotyczących funkcji jaką powinna pełnić Al. Lipowa w centrum miasta. Wstępne koncepcje rozwiązań drogowych zostały poddane dyskusji na pierwszym spotkaniu, określenie rozwiązań technicznych jest jeszcze przed nami, uzależnione są one od możliwości prawnych i przede wszystkim przyrodniczych. Dlatego na spotkanie została zaproszona specjalistka od zieleni zabytkowej dr. Marzena Suchocka, architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, a także pracownik Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie jest kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych. Jest również Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew. Pani Suchocka odpowie na ewentualne wątpliwości związane z możliwościami prowadzenia prac w obrębie pomników przyrody – wyjaśnia burmistrz Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.