Transplantologia: Twórzcie stanowiska koordynatorów

Region

Z takim apelem zwrócił się do dyrektorów mazowieckich szpitali prof. Paweł Nyckowski, koordynator programu Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli także ordynatorzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz szpitalni kapelani.

Rozmawiano o zwiększeniu liczby przeszczepów oraz o warunkach prawnych przeszczepiania narządów w Polsce. Spotkanie – zorganizowane z inicjatywy Dariusza Piątka, wicewojewody mazowieckiego – było kolejnym etapem realizowanego w województwie programu partnerstwa.

Koordynatorzy pełnią ważną rolę w zapewnieniu chorym dostępu do leczenia transplantologicznego – apelował do dyrektorów szpitali prof. Nyckowski. Osoby te są bardzo ważne, odpowiadają za koordynację i organizację działań, zmierzających do pozyskiwania i przeszczepiania narządów. W krajach, w których stanowiska koordynatorów są powszechnie rozwijane, liczba pobieranych i wykorzystywanych narządów jest wysoka. W Hiszpanii pracuje ok. 6 koordynatorów na 1 mln mieszkańców, w Polsce – poniżej 0,5. Dlatego też jednym z działań priorytetowych programu jest przekonanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych.

Jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu pobrania narządów, to zgodnie z prawem, mogą być one przeszczepione – przypomniał Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Sprzeciwu można dokonać m.in. poprzez wpisanie się do Centralnego Rejestru Zgłoszonych Sprzeciwów. Aktem prawnym regulującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów jest ustawa z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

W województwie mazowieckim  w 2009 r. pobrano narządy od czterdziestu trzech dawców zmarłych i pięciu żywych. Wskaźnik wyniósł 9 osób na 1 mln mieszkańców, podczas gdy np. w województwie zachodniopomorskim było 35 osób na 1 mln. Statystyka ta jest zatrważająca. Mazowsze musi koniecznie zwiększyć aktywność w zakresie pobierania narządów. Mamy duże pole do działania, gdyż to właśnie w województwie mazowieckim znajdują się jedne z lepszych ośrodków transplantacyjnych – powiedział prof. Paweł Nyckowski.

Szacuje się, że na świecie codziennie umiera piętnaście osób, nie mogąc się doczekać przeszczepów, podczas gdy co czternaście minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu. Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwi powrót do zdrowia około 1-1,5 tys. osób w Polsce w skali roku. Wykorzystywane w transplantologii narządy pochodzą głównie od dawców zmarłych. Jedynie nerki i fragmenty wątroby mogą być pobierane od dawców żywych, lecz odsetek tego rodzaju pobrań jest stosunkowo niewielki.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.