To był udany rok nowej kadencji

Grodzisk Maz.

Z Markiem Wieżbickim, starostą powiatu grodziskiego, rozmawia Anna Sołtysiak.

Za nami rok nowej kadencji. Jak go Pan ocenia?
– Generalnie rok nowej kadencji oceniam bardzo dobrze. Pragnę podkreślić wzorową, moim zdaniem, współpracę Rady i Zarządu Powiatu. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów naszych mieszkańcow.
Uważam miniony czas za udany. Świadczą o tym zrealizowane przedsięwzięcia, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i społecznej. 
Wśród konkretnych osiągnięć chciałbym wymienić: przebudowę kolejnego odcinka drogi z Grodziska do Józefiny, przebudowę mostu w Chlebni w gminie Grodzisk Maz., wykonanie chodników na terenie gminy Grodzisk Maz. i Baranów, zakupy sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Zachodniego. Część przedsięwzięć została zrealizowana we współpracy z gminami, którą należy ocenić bardzo pozytywnie.

Wyzwania na kolejne trzy lata dla powiatu?
– Wyzwania na kolejne lata określone są w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego. Wśród nich znajdują się: podnoszenie jakości usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu, dbanie o stan środowiska naturalnego, poprawa stanu opieki zdrowotnej, poprawa jakości kształcenia, w tym kształcenia zawodowego, rozwój infrastruktury komunikacyjnej czy wzmacnianie systemu opieki społecznej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano ponad 8 mln zł. Która z inwestycji będzie najważniejsza?
– Już dziś można powiedzieć, że kwota ta wzrośnie istotnie w najbliższym czasie. Najważniejsze przedsięwzięcia to: zakończenie przebudowy drogi Grodzisk-Józefina, przeniesienie Publicznego Ogniska Plastycznego do nowej siedziby, przy ulicy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim, modernizacja odcinków dróg na trasie gmin: Jaktorów, Baranów i Żabia Wola, budowa chodników. 
Obecnie czynimy starania mające na celu uzyskanie zewnętrznego dofinansowania: przebudowy drogi z Milanówka do Opyp na terenie gminy Grodzisk Maz., termomodernizację 6-ciu obiektów należących do Powiatu, przebudowy mostu na rzece Głęboka Struga w gminie Baranów. 

Linia 400 kV to kontrowersyjna inwestycja na terenie powiatu grodziskiego. Czy starostwo jest w stanie pomóc mieszkańcom?
– Formalno-prawne możliwości działania powiatu w tych sprawach są bardzo ograniczone. Rada 
Powiatu Grodziskiego w czerwcu 2015 roku zajęła stanowisko w sprawie linii 400 kV. Zwrócono wówczas uwagę na to, że zamierzenia dotyczące utworzenia korytarza przesyłowego na terenie gmin powiatu generują różne problemy i projekt ten powinien najpierw uzyskać akceptację lokalnej społeczności. Ponadto latem ubiegłego roku zostało zorganizowane w tej sprawie spotkanie z wojewodą mazowieckim. W końcu stycznia br. wspólnie z burmistrzem Grodziska Mazowieckiego wystosowałem zaproszenia do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewody mazowieckiego na spotkanie z samorządowcami oraz przedstawicielami mieszkańców, celem poznania stanowiska obecnych władz państwowych w sprawie linii 400 kV. 

Szpital Zachodni notuje bardzo dobre wyniki. Czy mimo to rozważają Państwo kwestię komercjalizacji tej placówki?
– Nie, nie rozważamy tego. Doświadczenia szeregu powiatów, które przeprowadziły komercjalizację nie dają podstaw, aby uznać takie działania za sposób ratowania służby zdrowia. Powód jest dość 
prosty – dzięki komercjalizacji nie przybywa źródeł finansowania, o nie oznacza, że nie ma w Polsce 
przykładów, gdzie komercjalizacja przyniosła pozytywne efekty. 
W naszym przypadku mamy dość jasną sytuację – Szpital Zachodni zamyka rok 2015 z wynikiem dodatnim (ponad 1,7 mln zł). To rezultat bardzo dobrej pracy dyrekcji, lekarzy, pielęgniarek, administracji i służb technicznych. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni – powód to zbyt mały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W ubiegłym roku wyremontowano most w Chlebni. Mieszkańcy czekają teraz na naprawę drogi, która do niego prowadzi. Czy powiat ma plany jej modernizacji?
–  Tak, oczywiście. W fazie projektu jest przebudowa tej drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 do nowego boiska LKS Chlebnia, a precyzyjniej do skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą alternatywny dojazd do węzła autostradowego poprzez Kłudno Stare. Jednakże remont tej drogi najprawdopodobniej będzie poprzedzony inwestycją gminną, a mianowicie budową kanalizacji sanitarnej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.