Targi po senatorsku

Region

Gminy będą pobierać opłatę targową tylko od handlujących w miejscach wyraźnie do tego wskazanych. Do Sejmu trafił właśnie senacki projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Projekt ma na celu dostosowanie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.) do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2009 r. Sędziowie uznali wówczas, że użyte w przepisach wyjaśnienie pojęcia targowisko jest nieprecyzyjne i może prowadzić do sprzecznych interpretacji.

Nowa ustawa precyzuje, że opłacie targowej ma podlegać jedynie sprzedaż dokonywana w miejscach wyraźnie wskazanych w uchwale rady gminy. Jak tłumaczą autorzy projektu, chodzi o określenie z góry terenów położonych na obszarze danej gminy, w przypadku których podjęcie aktywności polegającej na zawieraniu transakcji sprzedaży wiązać się będzie z obowiązkiem świadczenia na rzecz tejże gminy.

Projekt utrzymuje wyłączenie dotyczące sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach, czyli sklepach, galeriach, centrach handlowych itp.

Senatorowie chcą także umożliwić radom gmin różnicowanie stawek pobieranej opłaty uwzględniając takie elementy jak: lokalizację targowiska, strefę w targowisku, asortyment towarów i usług, a także dzień tygodnia oraz zajmowaną do sprzedaży powierzchnię.

Nowością w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy ma być rozdzielenie opłaty targowej i podatku od nieruchomości, które były źródłem licznych kontrowersji i odmiennych interpretacji.

Na dostosowanie się do nowych przepisów gminy będą miały czas do 31 maja 2011 roku. Po tym terminie przestaną obowiązywać uchwały podjęte przez gminy na podstawie dotychczasowych regulacji.

Według autorów projektu nowa ustawa nie powinna zaskoczyć gmin, ani też być dla nich w jakikolwiek sposób uciążliwa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.