Szkoły rodzenia będą refundowane?

Region

Na terenie Pruszkowa jest kilka szkół rodzenia, ich działalność ma charakter komercyjny. Oznacza to, że za udział w zajęciach trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Koszt kursu kształtuje się w granicach 300–400 zł. Nie wszystkie przyszłe mamy stać na luksus wydania takiej kwoty.

Osoby prowadzące w Pruszkowie szkoły rodzenia chętnie rozszerzyłyby działalność swoich placówek także o zajęcia refundowane przez lokalne władze, tak jak to jest w Warszawie. Pani Magda, właścicielka jednej z takich szkół, przyznaje, że robiła rozeznanie dotyczące możliwości wprowadzeniem refundacji kursów. – Zainteresowałam się tematem z czysto ludzkich pobudek. Jestem świadoma, że wiele kobiet nie stać na opłacenie takiego szkolenia. Ale władza samorządowa nie może dotować działalności natury komercyjnej – mówi pani Magda.'

Jednak nie może być tak, by nie dało się tego problemu rozwiązać.Zastępca prezydenta Pruszkowa Andrzej Królikowski zastrzega, że miasto nie może finansować prywatnej działalności, z tytułu której ktoś czerpie zysk. Zapewnia jednak o gotowości podjęcia takiej inicjatywy, ale musi być ona w możliwościach finansowych miasta. Nie wyklucza np. przyznania dotacji celowej na taką działalność jakiemuś stowarzyszeniu. – Ale nie jest to temat do zrealizowania na dziś. Możemy mówić o przyszłości – najbliżej w przyszłym roku – kiedy na etapie tworzenia projektu budżetu i wydatkowania pieniędzy będzie można zarezerwować na to środki – dodaje Andrzej Królikowski.

Z pytaniem o ewentualną możliwość finansowania szkół rodzenia mieszkankom powiatu pruszkowskiego, zwróciliśmy się też do starosty Elżbiety Smolińskiej. – Wspólnie z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przygotowuję założenia do programu profilaktycznego, obejmującego to zagadnienie. O terminie poinformujemy na stronie internetowej powiatu i stronie SPZZOZ – mówi starosta Smolińska. Nadmienia też, że były już podejmowane próby stworzenia szkoły rodzenia, ale ze względu na brak miejsca, nie można było jej zorganizować. Przyznaje, że ceny w prywatnych szkołach rodzenia są wysokie. – Niestety, nie możemy podjąć współpracy z podmiotem niepublicznym – dodaje.                        

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.