Szczegółowy przegląd gwarancyjny S8

Region

Do 15 kwietnia odbędzie się szczegółowy przegląd gwarancyjny drogi ekspresowej S8 w Warszawie na odcinku Konotopa – Al. Prymasa Tysiąclecia. Trasa została odebrana  warunkowo w styczniu od konsorcjów Budimex Dromex SA -  Strabag Sp. z o.o. - Mostostal Warszawa SA - Warbud SA.

Przypominamy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała się na otwarcie drogi S8 Konotopa – Al. Prymasa Tysiąclecia z uwagi na ważny interes społeczny, mając jednocześnie wiele bardzo poważnych zastrzeżeń dotyczących jakości wykonania inwestycji. Nadzór GDDKiA wykrył, że prace zrealizowane przez wykonawcę nie zostały przeprowadzone należycie i muszą być poprawione.

Główne zastrzeżenia GDDKiA dotyczyły m.in. zbyt niskiej zawartości asfaltu, pęknięć w barierach oddzielających jezdnie oraz osuwających się nasypów. GDDKiA wyegzekwowała od wykonawcy usunięcie usterek, które zagrażałyby bezpieczeństwu kierowców przed uruchomieniem trasy. Wszystkie naprawy zostały wykonane na jego koszt.

Do 15 kwietnia GDDKiA przeprowadzi pierwszy zaplanowany przegląd gwarancyjny inwestycji, który pokaże bardzo dokładnie, czy po uruchomieniu drogi pojawiają się nowe, dodatkowe usterki. Jeśli tak, wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia ich na własny koszt w ciągu trzech miesięcy od wykonania przeglądu, czyli do następnego przeglądu gwarancyjnego. Przeglądy będą prowadzone regularnie co kwartał do końca 2011 roku.

Jeżeli w ramach kolejnych przeglądów ujawniane będą kolejne usterki – czego dzisiaj wykluczyć nie można, w związku z bardzo negatywną oceną GDDKiA jakości prac wykonanych przez wykonawcę – okres przeglądów i zgłaszania wad wykonawcy koniecznych do szybkiego usunięcia na jego koszt zostanie wydłużony. W takiej sytuacji możliwe będzie również wprowadzenie potrąceń dla wykonawcy, czyli wypłata mniejszych pieniędzy na zrealizowane prace.

Równocześnie prowadzone będą wspólne badania techniczne GDDKiA i wykonawcy. Brane jest również pod uwagę wydłużenie gwarancji dla tego odcinka S8 z dwóch do pięciu lat.

Zdiagnozowanie wad, jakich dopuścił się wykonawca, było możliwe dzięki intensyfikacji prac nadzoru jakości prowadzonego przez GDDKiA. Dzięki inwestycjom w sieć laboratoriów drogowych (nowy sprzęt i pracownicy oraz zwiększenie budżetu) w wysokości 130 mln zł od 2010 roku wszystkie inwestycje realizowane w Polsce na sieci dróg krajowych są szczegółowo monitorowane przez GDDKiA. Także w przypadku S8 Konotopa – Al. Prymasa Tysiąclecia wady zostały wychwycone dzięki pracy laboratorium drogowego

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.