Syreny uruchamiane SMS-em

Region

W ramach 90 tys. zł przewidzianych w wydatkach Pruszkowa na operację budowy i  montażu stacji bazowej wraz z nowoczesnymi syrenami alarmowymi, w tym roku wydanych zostanie 45 tys. zł. Kolejne dwa urządzenia zamontowane zostaną na przełomie drugiego i trzeciego kwartału.

Inwestycja związana z wymianą już wyeksploatowanych, pochodzących z lat 50., mechanicznych urządzeń alarmowych na sterowane elektronicznie, zapoczątkowana została w ubiegłym roku, a zakończy się w 2012 r. Pierwszą z pięciu syren zamontowano na budynku przy ul. Niepodległości 12 w 2010 r. Kolejne cztery pojawią się na Żbikowie, Gąsinie, Osiedlu Staszica i w ścisłym centrum miasta. – W tym roku, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, zainstalowane zostaną dwie syreny. Ich dokładna lokalizacja znana będzie za ok. miesiąc – mówi Włodzimierz Bladosz z Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Komplet syren rozmieszczony zostanie w taki sposób, by swoim zasięgiem obejmowały 97 proc. powierzchni Pruszkowa. System elektroniczny pozwoli na nadawanie komunikatów głosowych i  dźwiękowych. Sygnały alarmowe określa rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października  2006 r. Na przykład dla alarmu powietrznego nadawany jest przez minutę ciągły modulowany dźwięk, zaś dla alarmu o skażeniach – przerywany modulowany. Syreny uruchamia się też dla uczczenia rocznic, czy znaczących wydarzeń.

Montowany w Pruszkowie system alarmowy jest najlepsiy w swojej klasie. Jego serce stanowi stacja bazowa, pełniąca funkcję centrum dowodzenia. Komputer sterujący znajduje się w budynku urzędu miejskiego. – Podłączony jest do anteny. Pozwala na sterowanie syrenami szczelinowymi drogą radiową. Dźwięk emitowany z ich głośników rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach wąskim strumieniem, przez co zwiększa swój zasięg – tłumaczy urzędnik i dodaje, że niewiele miast w Polsce wyposażonych jest w syreny tego typu. – Taki sprzęt najnowszej generacji ma miasto Sopot. Z tego co mi wiadomo, system wprowadzają też Piastów i Raszyn – mówi Włodzimierz Bladosz.

O zaawansowaniu technologicznym realizowanej inwestycji świadczy także to, że syreny alarmowe  będzie można uruchamiać wysyłając SMS-a. Będą mogli to robić prezydent miasta, jako szef obrony cywilnej Pruszkowa, odpowiadający za bezpieczeństwo mieszkańców, oraz upoważnione przez niego osoby, które dysponować będą kodami dostępu.

Do czasu sfinalizowania alarmowego przedsięwzięcia, w razie konieczności poinformowania mieszkańców o jakimś zdarzeniu, miasto może posiłkować się urządzeniami głośnomówiącymi, zamontowanymi w samochodach straży miejskiej.

Instytucje, które chciałyby otrzymać specjalne tablice informacyjne z wyszczególnionymi sposobami ogłaszania zagrożeń, mogą zgłaszać się do Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Szczegółowe informacje można też znaleźć na stronie internetowej www.ock.gov.pl.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.