Święto Konstytucji 3 Maja

Region

Chlubimy się nią i odnosimy się do niej, bo wpisała się na trwałe w historię Europy i świata. Dziś świętujemy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Pierwsza w Europie, a druga na świecie spisana konstytucja. Dokument powstał w czasie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792) i miał na celu naprawę wadliwego systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prace nad konstytucją nie były łatwe, w dużej mierze prowadzono je w sposób tajny. 3 maja 1791 roku dokument został przyjęty. Konstytucja wprowadzała szereg zmian m.in. monarchię dziedziczną, trójpodział władzy, zrównanie mieszczan i szlachty, ochronę państwa nad chłopami, zniesiono liberum weto.

Ruch króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz osób pracujących nad dokumentem, w tym m.in. Hugona Kołłątaja czy Stanisława Staszica, spotkał się z wrogą reakcją republikanów i Imperium Rosyjskiego. Po 14 miesiącach konstytucja została obalona przez armię rosyjską i konfederację targowicką. Później nastąpiły rozbiory.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, w sposób szczególny czczono Konstytucję 3 Maja. Dzień jej przyjęcia był jednym z najważniejszych świąt państwowych. Okupacja całkowicie zmieniła ten obraz, a za czas komunizmu starano się wyprzeć 3 maja z pamięci. Jednak organizowano wydarzenia mające upamiętnić pierwszą w Europie konstytucję. Ponownie Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy od 1990 roku.

W całej Polsce organizowane są liczne wydarzenia, które mają podkreślić istotę i znaczenie Konstytucji 3 Maja. Dla nas jest swego rodzaju symbolem. Po raz kolejny mamy znakomitą okazję, aby poznać dawne dzieje i ich znaczenie dla przyszłych pokoleń.

3 maja jest dniem wolnym od pracy. Warto dodać, że od 2007 roku jest także świętem narodowym Litwy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.