Świadczenia 500+ nie są zagrożone

Region

Doniesienia medialne mówiące o kłopotach z wypłatą świadczeń 500 plus w kilku miejscach w Polsce niepokoją mieszkańców naszego regionu. Uspokajamy.

Pod koniec maja informacje o problemach z wypłatą świadczeń m.in. w Częstochowie i województwie śląskim podały największe serwisy i stacje telewizyjne, co wywołało lawinę pytań o to, czy podobne trudności pojawią się w innych miejscach, w tym w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim. Okazuje się jednak, że powodów do obaw w naszym regionie nie ma.

Przypomnijmy, że pieniądze na 500+ pokonują drogę z budżetu centralnego do kasy poszczególnych wojewodów, a stamtąd do powiatów lub gmin, w zależności od tego, która grupa świadczeniobiorców znajduje się pod skrzydłami danego samorządu. W przypadku rodzin zastępczych jest to powiat, jeśli jedno z rodziców pracuje za granicą wniosek o przyznanie 500 zł trafia do marszałka województwa, pozostałymi zajmują się gminy, najczęściej za pośrednictwem miejscowych ośrodków pomocy społecznej.

– Przekazywanie środków z poziomu województwa na realizację wypłat dodatku wychowawczego nie dostarcza żadnych problemów. Przebiega w bardzo płynny i terminowy sposób – mówi Hanna Szymańska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. – Środki są zabezpieczone, nie ma z tym kłopotu. Jak do tej pory wypłaciliśmy już świadczenia o łącznej kwocie ok. 2 mln zł – informuje Ewa Kominek, dyrektor pruszkowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podobne zapewnienie słyszymy w Grodzisku. – Wszystko jest w porządku, mamy pieniądze – mówi Rafał Szczepaniak, dyrektor grodziskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obawy o realizację zobowiązań wyraził za to kilka dni temu burmistrz Podkowy Leśnej, gdzie wnioski o wypłatę złożyli już niemal wszyscy uprawnieni. – Do 20 maja na ten cel wpłynęło do kasy miasta 171170 zł (w kilku ratach). Czekamy na wyrównanie – poinformował Artur Tusiński.

Jak idzie realizacja programu, przyjmowanie wniosków i wypłata świadczeń? – Na dzień 31 maja do MOPS wpłynęły 3642 wnioski, w tym 1876 drogą elektroniczną oraz 1766 w formie papierowej. Największe natężenie w ilości składanych wniosków zarejestrowano w pierwszej połowie kwietnia. Wydano 1964 decyzji administracyjnych oraz wypłacono łącznie 4125 świadczenia – mówi Ewa Kominek, dyrektor pruszkowskiego ośrodka.

Część osób, które wnioskio wypłatę 500 zł na dziecko złożyły drogą elektroniczną jest zaskoczonych, że po odbiór papierowej decyzji o przyznaniu pieniędzy musi stawić się w MOPS osobiście. Wytłumaczenie jest jednak proste. To szybszy sposób na załatwienie sprawy. – Jeśli ktoś nie może pojawić się po odbiór decyzji, to jest ona wysyłana pocztą. Wtedy jednak procedura wydłuża się o około dwa tygodnie, bo musimy czekać na „zwrotkę” – tłumaczy dyrektor Ewa Kominek.

Ile wniosków wpłynęło do pruszkowskiego powiatu? – W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie rządowego programu „Rodzina 500+”, w ramach którego dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w pieczy zastępczej przyznano dodatkowe wsparcie w postaci dodatku wychowawczego w wysokości 500 złmiesięcznie, w okresie od 1 kwietnia do 31 maja wpłynęły 182 wnioski, co stanowi blisko 95 proc. przewidywanej ogólnej liczby wniosków – wyjaśnia Hanna Szymańska, dyrektor PCPR. I dodaje: – Wypłata dodatku wychowawczego, zgodnie z założeniami, została już dokonana dla 177 wniosków dotyczących wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, przy czym liczba wypłaconych za kwiecień i maj dodatków równa się liczbie 351. Łączna wysokość wypłaconych środków wynosi ponad 174 tys. zł. Znaczna zatem większość uprawionych rodzin zastępczych, to jest ponad 90 proc., otrzymało już dodatek wychowawczy.

Jedyny problem z jakim borykają się ośrodki odpowiedzialne za wypłatę świadczeń, to nieprawidłowo wypełnione wnioski.– Najczęściej popełniane błędy to zły numer PESEL, niepoprawny skład rodziny, wpisanie pierwszego dziecka w nieodpowiednią rubrykę wniosku, brak wszystkich wymaganych dokumentów (w tym oświadczeń). Wszystkie błędy są błędami formalnymi i skutkują brakiem możliwości przekazania wniosku do weryfikacji. Osoby, które źle wypełniły wniosek, są wzywane do jego uzupełnienia lub poprawy, najczęściej telefonicznie lub mailowo, w celu skrócenia czasu realizacji – mówi dyrektor Kominek.

Z błędami formalnymi we wnioskach zmagają się też w grodziskim Ośrodku Pomocy Społecznej. – Od moich pracowników otrzymuję sygnały, że zdarzają się one w co trzecim, co czwartym wniosku. Głównie chodzi o te składane w formie elektronicznej, bo te przynoszone osobiście były wstępnie weryfikowane – mówi Rafał Szczepaniak, dyrektor grodziskiego OPS. Rozpatrzono już prawie 1200 z 3300 wniosków. – Staramy się wypłaty robić na bieżąco. Świadczenia za kwiecień i maj otrzymało 1654 dzieci – dodaje dyrektor.

Przypomnijmy, że do otrzymywania co miesiąc 500 złotych na drugie i kolejne dzieci uprawnieni są wszyscy rodzice, bez względu na to, ile zarabiają. Kryterium dochodowym obwarowane jest za to przyznanie wparcia na pierwszą pociechę. Otrzymają je te rodziny, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub – jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 1200 zł. Czas na dopełnienie formalności jest do końca czerwca, bez utraty prawa do uzyskania świadczenia za kwiecień, maj i czerwiec właśnie. Przywilej ten przestanie obowiązywać 1 lipca, wtedy będzie można ubiegać się wyłącznie o bieżące środki za dany miesiąc. Placówki wypłacające 500+ mają trzy miesiące na weryfikację dokumentów, wydanie decyzji administracyjnej i wypłatę pieniędzy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.