Strażnicy na oku

Region

MSWiA chce zmienić przepisy dotyczące nadzoru nad strażami gminnymi. Kontrole będą mogli przeprowadzać nie tylko funkcjonariusze policji, ale też zwykli pracownicy komend wojewódzkich.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w skład zespołów kontrolujących straże gminne (miejskie) będą mogli wchodzić zarówno funkcjonariusze policji, jak i pracownicy komend wojewódzkich (stołecznej). Projekt umożliwia też prowadzenie kontroli albo przez samych funkcjonariuszy, albo samych pracowników.

Dodatkowo w czynnościach kontrolnych będą mogli uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele wojewody. Ich udział będzie jednak nieobowiązkowy. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do wojewody.

Jednocześnie w celu uniknięcia wątpliwości kto – funkcjonariusz policji (pracownik KWP/KSP), czy przedstawiciel wojewody obecny podczas kontroli, jest obowiązany, jako kontrolujący, do wypełnienia przedmiotowych obowiązków, projekt wskazuje w par. 5 ust. 1 wprost, że kontrolującym jest funkcjonariusz policji, pracownik KWP (KSP).

Według nowych przepisów, do obowiązków kontrolującego będzie należało sporządzenie programu kontroli i przekazanie go, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji, do zatwierdzenia wojewodzie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.

Dzięki temu wojewoda uzyska możliwość ewentualnego skorygowania programu o istotne w jego ocenie elementy, a następnie zatwierdzenia programu i przekazania go wraz z zawiadomieniem o kontroli, w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli jednostce kontrolowanej oraz kontrolującemu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.