Straż Miejska: Zimowe obowiązki administratorów

Region

Ulice naszego miasta pokryte zostały dużą ilością śniegu. Okres zimowy wiąże się z koniecznością odśnieżania ciągów pieszych i jezdnych. Referat Dzielnicowych Straży Miejskiej w Pruszkowie przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach  i administratorach nieruchomości.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia oraz 13 września 1996 r. (plik w formacie pdf) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXIX/406/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.  (plik w formacie  doc).

Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.

Do obowiązków należy między innymi: oczyszczanie ich ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota oraz innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem. Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 do 500 zł. (zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia) lub sporządzić wniosek o ukaranie do V Wydziału Karnego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Mieszkańców, już dziś możesz bez koniecznej wizyty w naszej siedzibie i wcześniejszego umawiania terminu, skontaktować się ze swoim dzielnicowym pruszkowskiej Straży Miejskiej.

Podajemy podział rejonowy oraz numery służbowych telefonów komórkowych, do bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami:

REJON NR 1 – ŻBIKÓW , GĄSIN
starszy strażnik Adam Maciński

email: zbikow.baki@strazmiejska.pruszkow.pl
email: gasin@strazmiejska.pruszkow.pl

REJON NR 2 – TWORKI , MALICHY
młodszy inspektor Robert Maciejewski

email: tworki.malichy@strazmiejska.pruszkow.pl

REJON NR 3 – ŚRÓDMIEŚCIE , OSTOJA , WYGLĘDÓWEK
młodszy strażnik Jacek Gosławski
aplikant Wioletta Zawadka

tel. 515 201 015
tel. 515 201 012
email: srodmiescie.wkd@strazmiejska.pruszkow.pl
email: wygledowek.ostoja@strazmiejska.pruszkow.pl
email: srodmiescie@strazmiejska.pruszkow.pl
email: srodmiescie.pkp@strazmiejska.pruszkow.pl

REJON NR 4 – STASZICA A i B , BOL. PRUSA
inspektor Bohdan Pietraszewski

tel. 515 201 014
email: staszica.prusa@strazmiejska.pruszkow.pl

Źródło: Straż Miejska w Pruszkowie

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.