Sprawdzian szóstoklasistów tuż, tuż

Region

Wielkimi krokami zbliża się sprawdzian szóstoklasistów. Uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Polsce przystąpią do niego 5 kwietnia o godz. 9.00. Wyniki pierwszego poważnego egzaminu znane będą w maju.

Pierwszy sprawdzian przeprowadzany na zakończenie nauki w szkole podstawowej odbył się 10 kwietnia 2002 r. Tak jak dziewięć lat temu, tak i teraz ma on charakter powszechny i jest obowiązkowy. Aby ukończyć podstawówkę, musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista. Sprawdzianu nie można jednak nie zdać. Jego wynik ma znaczenie informacyjne i nie powinien  stanowić podstawy do podziału uczniów na lepszych i gorszych.

Zgodnie z przepisami, każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyniku sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Wynik sprawdzianu nie jest odnotowywany na świadectwie szkolnym. Wydaje się go na oddzielnym zaświadczeniu. W Pruszkowie sprawdzian odbędzie się w sześciu publicznych szkołach podstawowych, w których zdawać ma 483 uczniów, i jednej niepublicznej, w której do sprawdzianu powinno przystąpić 15 uczniów.

Sprawdzian ma ocenić umiejętności uczniów w pięciu obszarach: w jakim stopniu opanowali czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Każdy zdający w dniu sprawdzianu dostanie arkusz składający się z 20 pytań testowych i pięciu zamkniętych. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

Jeśli zdarzy się, że z powodu wypadków losowych jakiś uczeń nie przystąpi do sprawdzianu 5 kwietnia, dodatkowy termin, przypadający najpóźniej 20 sierpnia, wyznaczy dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.