Spotkanie z Prezydentem RP

Region

Prezydencki projekt ustawy zwiększającej wpływ obywateli na funkcjonowanie samorządów był tematem spotkania Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania, zorganizowanego w Belwederze w przedświąteczną środę 20 kwietnia, mówiono także o rządowych planach zmian w finansach samorządów.

Wśród zaproszonych gości była starosta pruszkowski Elżbieta Smolińska, pełniąca w bieżącej kadencji funkcję członka zarządu tej organizacji.

Spotkanie z reprezentantami samorządów powiatowych miało charakter konsultacji w pracach nad projektem ustawy, dotyczącej zmian, priorytetów i koniecznych regulacji legislacyjnych, wspierających powstanie silnej administracji samorządowej. Prezydencki projekt przewiduje m.in. wzmocnienie udziału i roli mieszkańców w funkcjonowaniu organów samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej, wysłuchania publicznego i interpelacji obywatelskiej oraz umożliwienie jednostkom samorządu tworzenia instytucji tzw. funduszu inicjatyw lokalnych.

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich postulowali, by służby zespolone z powiatami, takie jak stacje sanitarno-epidemiologiczne, policja czy straż pożarna, znalazły się w ich gestii. Inna z prezentowanych inicjatyw dotyczyła wzmocnienia roli starosty poprzez likwidację zarządów powiatów i zmianę ordynacji wyborczej. Zdaniem samorządowców starosta powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich. Podobne zdanie na ten temat miał również Prezydent RP. Podkreślił jednak, że reformy samorządu nie da się sfinalizować i dokończyć jedną ustawą. Zmiany powinny przebiegać spokojnie, a wprowadzanie uregulowań prawnych musi być konsultowane ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, aby ich efekt był optymalny.

Prof. Jerzy Regulski, doradca prezydenta ds. samorządu terytorialnego i współtwórca projektu reformy samorządowej stwierdził, że w pierwszej kolejności powinny być wprowadzane zmiany, które nie budzą zasadniczych sprzeciwów. Prezydent na pewno będzie zgłaszał kolejne inicjatywy ustawodawcze, dotyczące samorządów, ale – jak podkreślił – już po jesiennych wyborach parlamentarnych. Chodzi głównie o zmianę ordynacji w wyborach samorządowych. – Zaprezentowaliśmy prezydentowi osiągnięcia powiatów, skupiając swoją uwagę na ostatnich czterech latach. Mówiliśmy także o tym, co naszym zdaniem należy naprawić oraz o kwestiach, co do których chcielibyśmy prosić prezydenta o wsparcie poprzez zmianę prawa – powiedział Marek Tramś, Starosta Polkowicki, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich.

Miłym akcentem spotkania w Belwederze było odczytanie przez przedstawicieli ZPP okolicznościowego, spisanego na płótnie dekretu. Samorządowcy wręczyli też prezydentowi Komorowskiemu pamiątkową replikę miecza królów polskich oraz tradycyjny wielkanocny koszyczek.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.