Spotkanie dla kadry finansowo-księgowej

Region

Głównym tematem spotkania organizowanego rzez US w Pruszkowie i Forum Gospodarcze Pruszkowa będzie problematyka związana z podatkiem dochodowym.

Spotkanie zorganizowane przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie przy współudziale Forum Gospodarczego Pruszkowa odbędzie się 29 listopada o godzinie 10.00. w auli Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie przy ul. Staszica 1.

Tematyka spotkania:
1. Obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy ordynacja podatkowa dotyczące naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, godz.  10.00  –  10.30
2. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań podatkowych, godz.  10.30 – 10.45
3. Obowiązki płatnika, godz.  10.45 – 11.45
4. Konsekwencje związane z niewywiązaniem się z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy i podatku wynikającego z zeznania oraz z niedotrzymaniem ustawowych terminów, godz.  11.45 – 12.15
5. Omówienie sposobu kontaktowania się na linii podatnik  –  urząd, godz.  12.15 – 12.30

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22.11.2010 r.
na adres e-mail: us1421@mz.mofnet.gov.pl bądź pod numerem telefonu:
(022) 738-08-25 lub 738-08-05

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.