Spór o skrzyżowanie w Krakowianach

Krakowiany

O przebudowie skrzyżowania w Krakowianach mówiono już od wielu lat. Teraz gdy starostwo powiatu pruszkowskiego chce przebudować wskazane miejsce, gmina Nadarzyn nie zgadza się z przedstawionym rozwiązaniem. Ich zdaniem powinno powstać tam rondo.

Skrzyżowanie w Krakowianach jest źle wykonane, a co za tym idzie, mało bezpieczne. Wielu kierowców ma kłopoty w poruszaniu się po nim. Aby pojechać zgodnie z pierwszeństwem należy pokonać niemałą szykanę. Inwestycja w tym miejscu jest potrzebna, zatem zrozumiałe jest, że wiele osób jej oczekuje.

Wszelkie modernizacje wspomnianego skrzyżowania leżą w gestii powiatu pruszkowskiego, który zaplanował jego przebudowę na ten rok. Jednak pojawił się problem. Podczas, gdy powiat chce przebudować i dostosować skrzyżowanie do odpowiedniego standardu, gmina Nadarzyn nie zgadza się z takim rozwiązaniem i domaga się budowy dużego ronda. – Pod koniec ubiegłego roku, kiedy przyjmowany był budżet zdecydowaliśmy, że w Krakowianach w miejscu planowanego przez poprzedni zarząd, ronda, wykonamy przebudowę skrzyżowania. Decyzję podjęliśmy po analizie natężenia ruchu w tym rejonie. Badania wykazały, że 90 proc. ruchu odbywa się na linii północ-południe. Co wskazuje na brak uzasadnienia ekonomicznego dla budowy ronda – wyjaśnia Ewa Borodzicz, członek zarządu powiatu pruszkowskiego.

Starostwo zwróciło się do wójta gminy Nadarzyn z prośbą o udostępnienie pasa drogi gminnej, co jest niezbędne do wykonania przebudowy. Niestety… wójt odmówił i poprosił o ponowne zrewidowanie wariantu przebudowy. Ze strony starostwa pojawiła się propozycja. – W ramach przygotowań do realizacji inwestycji, zwróciliśmy się do wójta Nadarzyna o udostępnienie drogi gminnej w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową. Gmina odmówiła i podtrzymała swoją decyzję o konieczności budowy ronda w Krakowianach. Zaproponowaliśmy więc, że dołożymy kwotę którą przewidzieliśmy w budżecie na przebudowę skrzyżowania, czyli ok. 900 tys. zł., a wójt Nadarzyna dopłaci resztę kwoty tj. ok. 1 mln. 100 tys. zł (koszt całej inwestycji oszacowano na ok. 2 mln zł) Obecnie czekamy na odpowiedź z Nadarzyna – dodaje Borodzicz.

Gmina Nadarzyn całą sprawę skomentowała na swojej oficjalnej stronie facebookowej. Według gminy starostwo na budowę ronda zdecydowało się już w 2003 r. Natomiast realizacja inwestycji miała być odwlekana w czasie. – Gmina Nadarzyn od początku wyrażała również wolę współpracy w tej kwestii, deklarując współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Wywiązała się z zawartego porozumienia w zakresie przygotowania projektu, na co wydatkowała 79.300 zł. Jednak realizacja zadania nie mogła być rozpoczęta ponieważ po stronie starostwa były niezbędne wykupy działek – napisano.

Dalej czytamy, że po zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację tej inwestycji starostwo miało wycofać się z budowy ronda, proponując jedynie przebudowę skrzyżowania ze względu na wspomniane nieduże natężenie ruchu. Wtedy gmina Nadarzyn wniosła uwagi do nowego projektu, ponieważ ich zdaniem był niezgodny z podpisanymi w latach wcześniejszych porozumieniami. Ponadto urzędnicy z Nadarzyna podkreślają, że gmina została narażona na straty finansowe w związku z poniesionymi kosztami dokumentacji projektowej ronda.

W ostatecznym rozrachunku, gmina Nadarzyn przystaje na propozycję przebudowy skrzyżowania przygotowaną przez starostwo. – Obecnie wobec braku chęci współpracy ze strony powiatu i wywiązania się z wcześniejszych zobowiązań gmina postanowiła o przyjęciu wariantu starostwa, pod warunkiem wykonania w obrębie skrzyżowania sieci kanalizacyjnej oraz nawiązania do projektowanych przez Gminę ścieżek rowerowych – czytamy na stronie facebookowej gminy Nadarzyn.

Mimo wszystkich zawiłości, wygląda na to, że skrzyżowanie zostanie przebudowane. Sprawie będziemy się przyglądać.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.