Skatepark zamknięty do odwołania

Region

Amatorzy deskorolek, łyżworolek i rowerów BMX muszą się uzbroić w cierpliwość. Skatepark w Podkowie Leśnej, który mieli do dyspozycji, został zamknięty do odwołania.

Zabezpieczenie obiektów i urządzeń sportowych na terenie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz zakres odpowiedzialności zarządu CKiIO w tym zakresie kontrolowała Komisja Rewizyjna rady miasta. Okazało się, że stan bezpieczeństwa i walory estetyczne skateparku pozostawiają wiele do życzenia.

Lista grzechów

Stwierdzono m.in. uchybienia w realizacji procedur przekazania skateparku w zarząd CKiIO oraz fakt, że w zasadzie nie można jednoznacznie ustalić jego zarządcy i stanu prawnego. Problemem jest także dokumentacja dotycząca obiektu. Nie można było stwierdzić, czy istnieje aktualny protokół odbioru skateparku, który określa zasady jego użytkowania, oraz czy ma on aktualne atesty na zamontowane urządzenia. Nie było także protokołu z kontroli BHP. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na to, że otoczenie, które miało służyć młodzieży do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX, nie spełnia standardów, tj. nie ma ogrodzenia, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się np. uschłe drzewa zagrażające bezpieczeństwu osób przebywających na tym terenie.

Komisja w protokole z kontroli zaleciła m.in. pilne uregulowanie stanu formalno-prawnego skateparku oraz uzupełnienie zapisów statutowych. Stwierdziła, że należy wymienić ogrodzenie, oczyścić teren z uschniętych drzew oraz zamontować oświetlenie. Do czasu uporania się z niedociągnięciami dostępność skateparku ma być ograniczona.

Czasowy gospodarz skateparku

Dyrektor CKiIO Alina Witkowska wyraziła gotowość przejęcia zarządu nad skateparkiem do czasu, gdy zostanie on oddany w zarząd wyspecjalizowanej do tego jednostce. Nieoficjalnie mówi się o przymiarkach do powołania w Podkowie koordynatora sportu, który m.in. pod swoją opieką miałby mieć także skatepark.

W uwagach do protokołu z kontroli dyrektor Witkowska stwierdziła m.in., że z powodu braku podstaw prawnych skatepark nie został formalnie przekazany w zarząd CKiIO. W związku z tym nie może ona brać odpowiedzialności za istniejący stan obiektu. Jednak zdaje sobie sprawę z potrzeby pilnego uregulowania kwestii związanychz funkcjonowaniem obiektu, dlatego m.in. podjęła się skompletowania duplikatów dokumentów oraz uzyskania od producentów urządzeń wymaganych przepisami certyfikatów.

Kiedy będzie można korzystać z ramp?

Przewodniczący komisji rewizyjnej rady miasta Podkowy Leśnej Adam Krupa mówi, że na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. – Wszystkim zależy, by obiekt służył naszej młodzieży, ale musi on być bezpieczny, a taki nie był, dlatego został chwilowo zamknięty. Mam nadzieję, że niebawem zostanie otwarty – mówi Adam Krupa. Nadmienia, że komisja skierowała pismo z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi do burmistrza Podkowy Leśnej. – Czekamy na odpowiedź. Jednocześnie na jednej z najbliższych sesji rady miasta komisja również radnym przedstawi pokontrolne wnioski – dodaje przewodniczący Komisji Rewizyjnej rady miasta.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.