Sjesta w pracy

Region

Główny Inspektor Pracy zaapelował do pracodawców, żeby w miarę możliwości skracali dzień pracy lub, wzorem państw śródziemnomorskich, wprowadzali dodatkowe przerwy regeneracyjne. Wszystko przez tropikalne upały.

Przepisy Kodeksu pracy dają możliwość skrócenia czasu pracy poniżej 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia – przypomina inspektor.

Zgodnie z przepisami, szef może, albo skrócić czas pracy obniżając dobową lub tygodniową normę czasu pracy, albo wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy.

Wykaz prac, w odniesieniu do których obowiązywałby skrócony czas pracy ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielstwem oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Pracodawca powinien także zapewnić swoim podwładnym wodę „gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Przy czym powinna być dostępna stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Inspektor przypomniał również o używaniu oraz utrzymaniu w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacji lub klimatyzacji oraz zabezpieczeniu okien i świetlików przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety, żaluzje, malowanie szyb.

Inspektorzy pracy prowadzą w okresie wakacyjnym dodatkowe kontrole pracodawców pod kątem dostarczania m.in. napojów. W ub.r. na przełomie czerwca i września przeprowadzono ich ok. 300. Wydano ponad 200 decyzji odnośnie nieprawidłowości, skierowano ponad 100 pism do pracodawców.

Za naruszenie przepisów bezpieczeństwa pracy, pracodawcy grozi mandat w wysokości od 1 tys. zł do 2 tys. zł, a w przypadku recydywy do 5 tys.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.