Senat przyjął ustawę przeciw dopalaczom

Region

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zmierzającą do zakazu handlem dopalaczami. Za głosowało 79 senatorów, przeciw jeden, trzech wstrzymało się od głosu.

Sejm 8 października uchwalił rządową nowelizację ustawy, która zakazuje produkcji dopalaczy i handlu nimi. Jej zapisy zakazują wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Polski jakichkolwiek substancji (niezależnie od ich stanu fizycznego i źródła pochodzenia, w tym roślin, grzybów oraz ich części) lub produktów, które mogą być używane jako środki odurzające lub substancje psychotropowe, określanych jako dopalacze. Nie wolno też nimi handlować.

Za złamanie zakazu ma grozić kara od 20 tys. zł do miliona zł. Podstawę wymiaru kary stanowić będzie w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.

W przypadku podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać jego wytwarzanie lub sprzedaż albo nakazać wycofanie z handlu na okres do 18 miesięcy. W tym czasie mają być prowadzone badania dotyczące wpływu podejrzanej substancji na zdrowie. Inspektor dodatkowo będzie mógł zamknąć sklep lub hurtownię na okres do trzech miesięcy.

W środę, występując w Senacie podczas debaty nad nowelizacją tej ustawy, wiceminister zdrowia Adam Fronczak poinformował, że dotychczas odnotowano 18 zgonów prawdopodobnie wywołanych przez dopalacze. Powiedział też, że od początku roku do szpitali trafiły 304 osoby prawdopodobnie z powodu zażycia takich substancji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.