Samoloty spędzają sen z powiek

Region

Pruszkowianie skarżą się na zbyt dużą ilość samolotów latających nad miastem. Maszyny generują duży hałas i kursują ze znaczą częstotliwością w nocy oraz nad ranem.

Z takim problemem zwróciło się do nas wielu mieszkańców Pruszkowa i Piastowa. – W ostatnim czasie bardzo uciążliwy stał się hałas jaki wytwarzają samoloty kursujące nad miastem. Obecnie lotów jest zdecydowanie więcej. Zarówno w nocy jak i nad ranem samoloty startują mniej więcej co trzy minuty. Tych lotów jest naprawdę sporo – czytamy w wiadomości wysłanej na adres kontakt@wpr24.pl.

– Czym podyktowana jest zmiana w pracy Lotniska im. Chopina? Mieszkam w Pruszkowie kilka lat i nigdy nie było problemów z hałasem latających samolotów… – pisze do nas kolejny czytelnik.

Ustawa Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 76/11 z czerwca 2011 r. mówi, że Lotnisko Chopina musi dotrzymać dopuszczalny poziom hałasu lotniczego na terenach znajdujących się poza granicą obszaru ograniczonego użytkowania obiektu. – Utrzymanie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu w granicach ograniczonego użytkowania (OOU) obiektu uzależnione jest m.in. od rozkładu ruchu lotniczego wokół lotniska. W związku z tym  rozkład tras startów i lądowań powinien być zgodny z założeniami przyjętymi do analiz akustycznych stanowiących podstawę do wyznaczenia granicy OOU – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie.

Rzecznik przyznaje, że ruch lotniczy przeniósł się nad teren północnego Piastowa, co spowodowało, że hałas nam miastem jest większy. – Na podstawie analiz ruchu lotniczego prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) po ustanowieniu OOU, stwierdzone zostały rozbieżności pomiędzy przebiegiem rzeczywistych tras  startów statków powietrznych i tras nominalnych przyjętych do określenia granic OOU – tłumaczy Przybylski. – Z uwagi na to podjęta została pomiędzy PPL i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej współpraca, mająca na celu wdrożenie działań korygujących w tym zakresie – dodaje.

W latach 2013-2015 przeprowadzono modyfikacje procedur startów w kierunku Pruszkowa i Piastowa. Wszystkie te zagadnienia omawiane były podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie. – Przeprowadzone dotychczas na zlecenie PPL pomiary hałasu przez niezależne od PPL laboratorium, nie wykazały wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu lotniczego. Badania były prowadzone kilkukrotnie w grudniu 2015 r. a także w kwietniu i sierpniu 2016 r.  Wszystkie wyniki zostały przekazane do wiadomości Urzędu Miasta Pruszkowa. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie PPL zostały potwierdzone również przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kontynuuje Przybylski.

Jak twierdzi przedstawiciel Lotniska Chopina nie ma możliwości aby samoloty latały w innym kierunku. Przybylski: – „Porty Lotnicze” (zarządca lotniska) doskonale zdają sobie sprawę, że ruch lotniczy odbywający się nad Pruszkowem może powodować dla mieszkańców uciążliwości. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że podobne uciążliwości występują również nad pozostałymi obszarami znajdującymi się w otoczeniu lotniska, nad którymi wykonywane są operacje lotnicze i nie ma możliwości przeniesienia go nad obszary niezamieszkane. W celu dalszego monitorowania oddziaływania hałasu lotniczego na terenie Pruszkowa planowana jest instalacja w przyszłym roku stałego punktu pomiarowego w uzgodnionej z Urzędem Miasta lokalizacji, jak również kontynuacja okresowych pomiarów hałasu w Pruszkowie poza stałymi punktami pomiarowymi.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.