Ruszyły prace na Jeleniej

Podkowa Leśna

Kolejną drogę w Podkowie Leśnej czekają poważne zmiany. Tym razem chodzi o ul. Jelenią, na której wykonane zostanie m.in. odwodnienie. Prace powinny zakończyć się za około dwa miesiące.

Nie da się ukryć, że modernizacja Jeleniej była zaliczana do kategorii „pilne”. Stan drogi daleki jest od ideału, ale pojawiła się nadzieja, że za kilka tygodni ulica będzie nie do poznania. Na odcinku między Króliczą i Wiewiórek ruszyły pierwsze prace. 

Lista zadań do wykonania jest dość długa. Od robót rozbiórkowych poprzez frezowanie nawierzchni i korytowanie pod podłączenia jezdni głównej z ulicami poprzecznymi do wykonania podbudowy pod jezdnię i zjazdy. Niebawem ul. Jelenia zyska nową jakość. – Zjazdy do posesji wykonane będą z kostki betonowej o kolorze grafitowym. Chodniki: w systemie trzech kostek betonowych w kolorach jasnoszarych, identyczna jak na ul. Modrzewiowej, jezdnia asfaltowa. Na całej ulicy będzie wykonane odwodnienie: odprowadzenie wód opadowych przewiduje się do gruntu poprzez system chłonno – rozsączający złożony z wpustów ulicznych i studni chłonnych połączonych sączkami infiltracyjnymi – wyjaśnia Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Mieszkańcy będą mogli korzystać także z chodnika. – Na części ulicy przewidziane jest odtworzenie chodnika również po drugiej stronie jezdni, dzisiaj są jedynie pozostałości, głównie ze względu na zatrzymywanie wody. Likwidacja go wiązałaby się z ryzykiem zalewania posesji leżących niżej. Niestety w tym poboczu na obecnym etapie nie było możliwości przesunięcia słupów i skablowania linii. Wygodny chodnik bez barier pozostanie po tej samej stronie, z której dzisiaj korzystają piesi – przedstawia burmistrz Podkowy.

Koszt remontu ul. Jeleniej to blisko 326 tys. zł.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.