Wnioski o alimenty

Region

Osoby korzystające z funduszu alimentacyjnego lub dopiero starające się o takie wsparcie już od 2 sierpnia mogą składać wnioski o świadczenie. Miesięcznie na jedno dziecko można uzyskać nawet 500 zł. Jednak, aby dostać pieniądze trzeba spełnić kilka warunków.

Jednym z nich jest dochód na osobę w rodzinie. Ten nie może przekroczyć 725 zł, nawet o przysłowiową złotówkę. Kolejny wymóg, to trudności z egzekwowaniem zasadzonych alimentów. Wystarczy, że nie spływają one przez dwa miesiące. Kolejny krok, to przygotowanie niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem o świadczenie alimentacyjne. Ten pobiera się i składa w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta, gminy, właściwych dla miejsca zamieszkania opiekunów dziecka.

Inne potrzebne dokumenty to: zaświadczenie o dochodzie każdego członka rodziny – na osobę nie może przekroczyć 725 zł, kopie metryki urodzenia dzieci, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, zaświadczenie, że dzieci chodzą do szkoły, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku i kserokopię dokumentu tożsamości.
Należy też pamiętać o dołączeniu zaświadczenia, od komornika, iż egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Zawierać powinno ono informacje jakie działania podejmował komornik, by wyegzekwować alimenty.

Nie należy zwlekać ze składaniem wniosku, jeśli chce się dostać świadczenie w jak najszybszym terminie. Jeśli zrobimy to do końca sierpnia, pieniądze z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik, zostaną wypłacone do 30 października. Zaś jeśli złożymy wniosek pomiędzy 1 września i 31 października, świadczenie otrzymamy do końca listopada.

I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli ojciec dziecka powinien płacić np. 700 zł alimentów, wnioskodawca z funduszu otrzyma tylko 500 zł. Taka jest maksymalna wysokość tego świadczenia. Natomiast, gdy kwota alimentów określona wyrokiem sądowym opiewa na 300 zł, otrzymamy świadczenie w takiej właśnie kwocie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.