RPO o uchodźcach w Podkowie

Podkowa Leśna

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął pod lupę sytuację w miejscowościach, które mają na swoim terenie ośrodki dla uchodźców. Przyjrzał się także Podkowie Leśnej. Jakie wnioski płyną z jego raportu?

Sprawdzenie, co dzieje się w małych miejscowościach, gdzie mogą trafić imigranci z Bliskiego Wschodu, ma związek z planowanym przyjęciem przez Polskę 400 takich osób. – Celem badania było poznanie doświadczeń gmin, w których uchodźcy są obecni już od dawna, bowiem od wielu lat funkcjonują na ich terenie ośrodki dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Chcieliśmy przyjrzeć się temu, jak małe samorządy radzą sobie z obecnością dużej grupy cudzoziemców na ich terenie, oraz jakie rozwiązania dotyczące integracji uchodźców, w tym edukacji ich dzieci zostały w tych gminach wypracowane – tłumaczą autorzy raportu.

Jakie wnioski płyną z Podkowy Leśnej? – Jak wynika z wypowiedzi rozmówców z Podkowy Leśnej, obecność ośrodka na terenie gminy do czasu wywiązania się dyskusji o przyjęciu uchodźców nie budziła ani niepokoju, ani też szczególnego zainteresowania mieszkańców – czytamy w raporcie.

I dalej: – Ośrodek w Dębaku znajduje się wprawdzie w granicach administracyjnych Podkowy Leśnej, ale jest na tyle odległy od samego miasta, że jego mieszkańcy w celu skorzystania z komunikacji czy zrobienia zakupów udają się raczej do położonej bliżej wsi Otrębusy.

W dokumencie RPO wskazano, że bez odpowiednich rozwiązań systemowych małe samorządy mogą mieć problem z integracją uchodźców i edukacją ich dzieci. Chodzi o brak programów, które włączałyby te osoby do społeczności lokalnej i brak odpowiedniego wsparcia w szkole. – Jak pokazują przeprowadzone rozmowy, bez wprowadzenia zmian systemowych przede wszystkim wprowadzenia okresu adaptacyjnego, rezygnacji z rejonizacji oraz zmian w finansowaniu edukacja dzieci cudzoziemców będzie niezwykle trudna i nieefektywna, a mały samorząd nie będzie miał możliwości, aby to zmienić – wnioskują autorzy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.