Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie al. Marii Dąbrowskiej

Komorów

Chodzi o aleję zlokalizowaną w Komorowie. Konkurs na jej koncepcję zagospodarowania wygrała kielecka pracownia Jakub Heciak Architekci. Sprawdźcie jak wygląda zwycięski projekt, który wytyczy kierunek przyszłych inwestycji.

Inicjatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Natomiast oceną, wydaniem opinii o koncepcjach zajął się Sąd Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich. – Konkurs na
zagospodarowanie alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie był o tyle nietypowy, że szanse mieli także wypowiedzieć się mieszkańcy. Przed obradami jury, które były z natury rzeczy tajne, do udziału w Sądzie zaproszono konsultantów społecznych, którzy również przeanalizowali prace i wskazali ich wady i zalety – podkreślał przewodniczący komisji Maciej Kowalczyk.

W opinii Sądu do zwycięskiego projektu kieleckiej pracowni można przeczytać, że „Projekt przywraca alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie właściwą rangę, jako przestrzeni o szczególnym klimacie przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru alei spacerowej na całej jej długości”. Autor projektu przyznaje, że chciał zachować pierwotny charakter tego miejsca jako pomnika przyrody: „Doszliśmy do wniosku, że mniej znaczy więcej, choć oczywiście potrzebujemy zabiegów pielęgnacyjnych czy porządkujących, dodania takich elementów programowych jak ogród wspólnotowy czy naturalne place zabaw”.

Zwycięski projekt zdobył nagrodę w wysokości 25 tys. zł. i zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej, uwzględnia także przebieg dróg i ścieżek rowerowych dla mieszkańców.

Warto podkreślić, że mieszkańcy Komorowa byli zaangażowani w konsultacje dotyczące zagospodarowania alei, kilkakrotnie wraz z architektami spotykali się w siedzibie starostwa. – Serdecznie dziękuję mieszkańcom Komorowa, którzy brali udział w szeregu konsultacji społecznych, przedstawicielom organizacji pozarządowych, architektom i pracownikom Urzędu Gminy Michałowice i starostwa. To ważne, aby tematy ważne dla mieszkańców były opracowywane wspólnie. Teraz przed nami pozostaje realizacja projektu. Oby jak najszybciej – mówi Maksym Gołoś, starosta pruszkowski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.