Rewitalizacja parku przy siedzibie zespołu Mazowsze

Region

Trzy umowy, ws. prac rewitalizacyjnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Karolinie, siedziby zespołu "Mazowsze", oraz tworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Szydłowcu i e-urzędu w Przasnyszu, zawarto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Sygnatariuszami podpisanych we wtorek w Warszawie umów byli: wicemarszałek województwa mazowieckiego Marcin Kierwiński, członek Zarządu województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz przedstawiciele beneficjentów – dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego Jacek Kalinowski, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska.

Prace na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Karolinie, strefa aktywności gospodarczej w Szydłowcu i system elektronicznej obsługi interesantów w Przasnyszu to projekty, które decyzją zarządu województwa otrzymają unijne dofinansowanie. Łączna wartość projektów to ponad 13 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 11 mln zł.

Wicemarszałek Marcin Kierwiński spodziewa się, że po zrealizowaniu inwestycji zespół pałacowo-parkowy w Karolinie – znajdujący się w miejscowości Otrębusy w gminie Brwinów („Karolin” to nazwa zabytkowego obiektu) – stanie się „wizytówką regionu”.

Projekt zespołu „Mazowsze”, jako kluczowy, otrzyma unijne dofinansowanie wysokości ponad 9,5 mln zł.

Zespół pałacowo-parkowy, na terenie którego znajduje się siedziba zespołu, obejmuje park o powierzchni 12,55 ha. Urząd Marszałkowski zwraca uwagę, że teren „jest obecnie bardzo zaniedbany – zarówno zieleń, jak i infrastruktura techniczna wymagają niezbędnej poprawy”, „zwłaszcza że park ma w sobie ogromny potencjał” i – odnowiony – „byłby nie tylko idealnym otoczeniem dla działań +Mazowsza+, ale przede wszystkim świetnym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym dla okolicznych mieszkańców i turystów”.

Park dzieli się na trzy części: reprezentacyjną, gospodarczą i leśną. W pierwszej mieści się zabytkowy pałac, budynek administracyjny i bursa. Na terenie drugiej znajdują się biały dworek, zabytkowa stajnia, adaptowana na karczmę staropolską, oraz zaplecze noclegowe. Część leśna zajmuje ok. 75 proc. powierzchni terenu.

„Obecnie przestrzeń parku jest nieuporządkowana. Nierówne są ścieżki, a niektóre z nich zarosły tak bardzo, że uniemożliwiają dotarcie do oddalonych części parku. Problemem jest również oświetlenie” – wylicza Urząd Marszałkowski.

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań budowlanych i rewitalizacyjnych. Zmodernizowane zostaną budynki. W parku powstanie scena plenerowa, na której odbywać się będą organizowane przez „Mazowsze” wydarzenia artystyczne, promujące kulturę ludową. W parku zamontowane będą ławki i stoliki. Alejki zostaną poszerzone i utwardzone, ozdobią je stylowe latarnie. Oświetlenie terenu pozwolić ma z kolei na wydłużenie godzin użytkowania parku.

Przewidziane są też m.in. prace dotyczące parkowej roślinności. Założone zostaną nowe trawniki, nasadzone żywopłoty. Powstanie ścieżka edukacyjna, eksponująca szczególnie cenne okazy roślin, przy której znajdą się plenerowe ekspozycje, rzeźby (m.in. artystów ludowych). Jak zapowiedziano, obiekty będą oznakowane wielojęzycznymi tablicami informacyjnymi.

Drugi projekt, dotyczący powstania inkubatora przedsiębiorczości w Szydłowcu, zakłada m.in. adaptację obecnych budynków przy ul. Kolejowej w Szydłowcu na kompleks gospodarczy, w którym będą mieściły się biura i zakłady usługowe związane z obsługą inwestora oraz inkubator przedsiębiorczości w drugim budynku.

Dzięki realizacji trzeciego projektu, tworzenia e-urzędu w Przasnyszu, większość spraw w tamtejszym Urzędzie Gminy będzie można załatwić przez internet. Projekt obejmuje wdrożenie: portalu obsługi interesantów przez internet, Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, elektronicznego archiwum oraz zestawów do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowalnych certyfikatami kwalifikowanymi. Planowany jest także zakup i wymiana sprzętu komputerowego.

„Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, więc niezwykle ważne jest pełne zinformatyzowanie mazowieckich urzędów. Nie do przecenienia jest także tworzenie specjalnych stref gospodarczych dla inwestorów” – tak skomentował projekty Waldemar Roszkiewcz.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.