Rewitalizacja gminy Michałowice

Michałowice

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023 umożliwi pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację wskazanych w programie 30 projektów. Gmina Michałowice chce poprawić jakość życia mieszkańców oraz wprowadzić przemiany gospodarcze i społeczne w regionie.

W kwietniu w 2016 roku gmina Michałowice pozyskała prawie 90 tys. zł na przygotowanie programu. Do stycznia tego roku przeprowadzono diagnozę społeczną obszarów kryzysowych. Nie bez powodu głos mieszkańców został wysłuchany podczas specjalnie zorganizowanych spotkań konsultacyjnych. To właśnie z myślą o nich powstała większość projektów znajdujących się w programie.

Cel główny realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe programu: stworzenie atrakcyjnej przestrzeni kulturalno-rekreacyjno-wypoczynkowej, integrację społeczną mieszkańców i budowanie tożsamości lokalnej, budowę marki obszaru rewitalizowanego i gminy poprzez wzmocnienie jej potencjałów społecznych, przestrzennych, infrastrukturalnych, gospodarczych i środowiskowych.

Główne projekty obejmują m.in. rewitalizację zbiornika retencyjnego w Komorowie oraz rewitalizację zabytkowego parku w Regułach. Jednocześnie gmina zadba o międzypokoleniową aktywizację mieszkańców. W tym celu powstanie cykliczny program propagowania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dedykowany dla różnych grup wiekowych. Integracja działań społecznych to również działania plenerowe o charakterze kulturalnym, społecznym i integracyjnym. Bardzo ważnym punktem programu jest remont Biblioteki Publicznej w Komorowie, który zakłada renowację pomieszczeń w zakresie dostosowania do obecnych standardów obowiązujących w tego typu obiektach i potrzeb różnych grup mieszkańców.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023 umożliwi zrównoważony rozwój gminy. Program poprawi jakość życia mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjno–wypoczynkowych. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych w ramach programu wynosi blisko 21 mln zł w latach 2016-2023.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.