Raszynka problemem wielu gmin

Region

Uregulowanie Raszynki i efektywniejsze zagospodarowanie terenów ochronnych wzdłuż rzeki – to nie które ze spraw jakie omówiono na spotkaniu zorganizowanym w gminie Raszyn z udziałem m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz wójtów i burmistrzów z regionu.

Było to pierwsze spotkanie w tak szerokim gronie poświęcone problemom lokalnych podtopień, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzebę uregulowania rzeki Raszynki. Jedną z jego inicjatorek, była Krystyna Tarasińska, kierownik oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim. W urzędzie gminy Raszyn gościli też wójt gminy Michałowic wraz z głównym specjalistą ds. inwestycyjnych urzędu gminy Michałowice, zastępca wójta gminy Lesznowola, przedstawicielka Pruszkowa, dyrektor Instytutu Technologiczo-Przyrodniczego, reprezentanci firm projektowych, które na potrzeby Raszyna opracowują studium odwodnień w gminie oraz zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów.

Zwracano również uwagę na efektywniejsze zagospodarowanie terenów ochronnych wzdłuż rzeki, co ułatwiłoby jej eksploatację. Udrożnienie Raszynki i przywrócenie jej odpowiednich parametrów jest proces długofalowym i kosztownym, o czym wspominała Krystyna Tarasińska. Mówiła też, że to dopiero początek rozmów, których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska działań.

– My i Michałowice jesteśmy w najgorszej sytuacji, dlatego, że Raszynka zbiera wody opadowe z okolicznych terenów, a jednocześnie do nas spuszczane są wody z gmin ościennych i niektórych dzielnic Warszawy, m.in. z Ursynowa – mówi Andrzej Zaręba, wójt Raszyna. – Dlatego zależy nam na większej współpracy z gminami i dzielnicami, których wody opadowe poprzez rowy i sieć melioracyjną trafiają do tej rzeki – dodaje Wójt Zaręba zwraca też uwagę, że należy wypracować wspólny system działań dotyczący systemów odwadniających. – Istotne jest, abyśmy reprezentowali wspólny front np. wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem budowy obwodnicy południowej na terenie naszej gminy. Trzeba liczyć się z tym, że z terenu inwestycji będzie się zrzucać duże ilości wody na tereny ościennych gmin. Oczywiście będzie się to robić na mocy pozwoleń wodno-prawnych, jednak nie myśląc, jak taką wodę ma zagospodarować dana gmina – dodaje wójt Raszyna. Wymiana doświadczeń, jak zapobiegać i zmniejszać skutki podtopień, które pojawiają się po intensywnych deszczach, okazała się równie ważna.

Uzgodniono, że podobne spotkania odbywać się będą systematycznie. Wszystko po to, by zawrzeć porozumienie i wypracować wspólnego stanowisko w spawie regulacji Raszynki oraz podejmować wspólne działania, np. przy odtwarzaniu rowów melioracyjnych.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.