Raszyn: rada gminy nie uchwaliła budżetu

Region

Nic nie zapowiadało, że IV Sesja Rady Gminy Raszyn, która odbyła się w czwartek, zostanie przerwana. Radni bez większych trudności przyjmowali uchwały zgodnie z porządkiem obrad, aż do punktu poświęconemu uchwale dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011–2019 oraz uchwały budżetowej na 2011 r. W dokumencie znalazły się błędy rachunkowe. Stało się to powodem do przerwania sesji i przeniesienia jej na wtorek. Wówczas radni podejmą kolejną próbę uchwalenia budżetu.

Wniosek o odesłanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do komisji po to, by poprawić błędy rachunkowe, złożyła przewodnicząca rady Celina Szarek. Wniosek przeszedł ośmioma głosami za przy siedmiu przeciwnych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zaważyły w tym przypadku sympatie i antypatie polityczne. Wójt Andrzej Zaręba nie krył emocji w związku z takim obrotem sprawy. – Budżet to najważniejszy dokument, pozwalający na podejmowanie działań w gminie. Bez jego zatwierdzenia nie możemy podejmować nowych zobowiązań, rozpoczynać przetargów – mówił.

Zanim sesja została przerwana, radni przyjęli uchwałę w sprawie przekazania pieniędzy dla Komendy Stołecznej Policji. Dofinansowanie w wysokości 66 tys. zł ma pokryć koszty zatrudnienia dwóch pracowników kancelaryjno-biurowych w komisariacie policji w Raszynie. Jednogłośnie przeszła też uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej w wysokości 580 tys. zł województwu mazowieckiemu na rewitalizację rzeki Raszynki na terenie gminy Raszyn. Chodzi m.in. o oczyszczenie koryta z mułu i osadów i umocnienie brzegów rzeki wraz z wylotami kanalizacji deszczowej. Formalnością było też przyjęcie planu komisji rewizyjnej na 2011 r.

Na czwartkowej sesji poruszona została też sprawa przeniesienia siedziby raszyńskiego komisariatu policji z al. Krakowskiej do budynku przy ul. Unii Europejskiej, będącego siedzibą gminnego przedsiębiorstwa Eko-Raszyn. O planach dotyczących ewentualnej transakcji mówił zaproszony na sesję podinspektor Wiesław Tylczyński, naczelnik wydziału nieruchomości Komendy Stołecznej Policji. W październiku ubiegłego roku rada gminy (wówczas wójtem był Janusz Rajkowski) podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą planów zamiany nieruchomości należącej do samorządu (z budynkiem spółki Eko-Raszyn) na działkę w al. Krakowskiej (z komisariatem policji), będącą we władaniu skarbu państwa.

Wójt Andrzej Zaręba, odnosząc się do proponowanej zamiany, zaznaczył, że nikt nie zwracał się do niego w tej sprawie i dowiaduje się o niej na sesji. Podkreślił, że jeśli zamiana ma dojść do skutku, to musi ona być sensowna i z korzyścią dla gminy. Ostatecznie obie strony umówiły się na spotkanie w najbliższym czasie, by szczegółowo przeanalizować m.in. różnice wartości tych dwóch nieruchomości.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.