Raszyn zajmie się Krakowską

Raszyn

Gmina Raszyn przystąpiła do prac nad programem rewitalizacji obszaru Al. Krakowskiej. Urząd liczy na zaangażowanie mieszkańców i ich pomysłowość.

Aleja Krakowska jest głównym ciągiem komunikacyjnym biegnącym przez gminę Raszyn. Niegdyś zyskała popularność jako miejsce, w którym traci się czas na stanie w korkach. Obecnie to już tylko wspomnienie. Przy Al. Krakowskiej znajduje się wiele sklepów, punktów usługowych i instytucji. Jednak mieszkańcy podkreślają, że stan głównej arterii pozostawia wiele do życzenia.

Nadszedł czas na zmiany. Raszyński urząd otrzymał dotację na opracowanie gminnego programu rewitalizacji Al. Krakowskiej. Prace ruszyły, ale na ich finał trzeba poczekać. – 17 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych odbyły się już badania ankietowe, spotkanie diagnostyczne oraz rewitalizacyjne. Uruchomiono Punkt Konsultacyjno Informacyjny w Referacie Projektów i w Centrum Kultury Raszyn. Na każdym kolejnym etapie opracowania GPR będą prowadzone konsultacje społeczne w różnych formach określonych ustawowo – wyjaśnia Michał Kucharski, wicewójt Raszyna.

Założenia rewitalizacji są powszechnie znane. Przede wszystkim jej celem jest uporządkowanie oraz odnowa obszarów zdegradowanych. W wielu przypadkach w proces tworzenia programu rewitalizacji angażowani są mieszkańcy. Tą drogę obrano również w Raszynie. – Udział mieszkańców jest bardzo istotny dla powodzenia całego projektu. Konsultacje społeczne są skierowane do szerokiego grona odbiorców, również na etapie uzgadniania zapisów w dokumentach. Udało nam się dotrzeć do różnych grup interesariuszy – podaje wicewójt Raszyna.

Proces tworzenia programu rewitalizacji wymaga czasu i zaangażowania wielu stron. Cel prac wydaje się jasny. – Ostatecznie w programie zostaną uwzględnione takie działania, które będą wynikać z uzyskanych danych statystycznych ilościowych i jakościowych oraz z innych informacji zgromadzonych poprzez pogłębiony dialog społeczny, tak aby mogły służyć poprawie jakości życia mieszkańców naszej gminy i wzmocnieniu tożsamości społecznej – tłumaczy Kucharski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.