Raszyn z jedną podstawówką

Raszyn

Miały być dwie szkoły podstawowe, a będzie jedna – taką decyzję podjęli radni Raszyna podczas nadzwyczajnej sesji. Atmosfera była gorąca.

O tym, że reforma oświaty budzi ogromne emocje nikogo nie trzeba przekonywać. Raszyn nie jest wyjątkiem w tym względzie. Wydawało się, że wszystko jest jasne, bo 16 lutego radni podjęli uchwałę, ale okazała się ona wadliwa. Uwzględniono w niej również konieczność likwidacji oddziałów przedszkolnych w Ładach i Sękocinie. Przeczytasz o tym tu

W związku z tym w poniedziałek (27 lutego) odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy Raszyn, na którą licznie przybyli mieszkańcy. Obecny był również poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Zgromadzenie okazywali poparcie dla projektu uchwały, który zakładał utworzenie dwóch szkół podstawowych na terenie Raszyna. Mieszkańcy apelowali do radnych o takie rozwiązanie, jednak nie kryto obaw o inną decyzję. W kuluarach mówiło się, że większą aprobatę decydenci wyrażają względem włączenia gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej.

Ich obawy sprawdziły się. Ośmiu radnych głosowało za dwiema szkoła podstawowymi, jednak dziewięciu było przeciw. Ale na tym nie koniec. Choć w porządku obrad było pięć punktów, to znalazł się i szósty. Okazało się, że przygotowany był również projekt zakładający włączenie gimnazjum do podstawówki. Wywołało to ogromne emocje u przewodniczącego rady Dariusza Marcinkowskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. – Miałem tego nie robić, ale podjąłem decyzję. Kolejność pism jaka wpłynęła: numer pisma wpływającego do urzędu 221 mówi o projekcie dotyczącym utworzenia dwóch szkół podstawowych. Ten, o którym rozmawialiśmy. Numer 220 –  przeczytam paragraf drugi, jest to kolejny projekt. „Publiczne gimnazjum numer 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn włącza się do szkoły podstawowej im. Cypriana Godebskiego”. Składam rezygnację z funkcji przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Przerwa – wyraził swoje oburzenie Marcinkowski, którego postawa spotkała się z aplauzem zgromadzonych mieszkańców. 

W kolejnej część dyskutowano nad projektem włączenia gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej. 10 radnych zagłosowało za takim rozwiązaniem, 6 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nieobecnych było trzech radnych.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.