Raszyn ma budżet. Sprawdziliśmy listę inwestycji

Raszyn

Raszyn to kolejna gmina w naszym regionie, która ma uchwalony budżet na 2018 r. Na inwestycje zarezerwowano pulę środków w wysokości 63 mln zł.

Tegoroczne dochody w gminie Raszyn oszacowano na 153 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 165 mln zł. To oznacza, że w gminnej kasie pojawi się deficyt w wysokości ponad 12 mln zł. Na inwestycje gminy wyda 63 mln zł. 

Sprawdziliśmy co znalazło się na liście zadań do realizacji. Jedna z najważniejszych pozycji to drogi, a dokładniej zadania dotyczące zaprojektowania oraz przebudowy konkretnych ulic. Na zadania z tego działu gmina wyda w tym roku przeszło 5,7 mln zł. Przebudowane zostaną ulice 6 Sierpnia, Piaskowa, Spacerowa, Ukośna, Wspólna, Zacisze, Waryńskiego, Kolibra. 

Kolejnym  ważnym zadaniem będzie zaprojektowanie oraz budowa sieci tras rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Te inwestycje pochłoną ponad 6 mln zł. Część środków pochodzi z unijnego dofinansowania. 

W tym roku kontynuowany będzie projekt związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn. To zadanie pochłonie prawie 8,9 mln zł. 

Na liście kosztownych inwestycji znalazły się również: adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej (prawie 4 mln zł), budowa hali wraz z remontem sali gimnastycznej w Ładach (3,5 mln zł) oraz hala sportowa przy Gminnym Ośrodku Sportu (9,7 mln zł). Część z tych zadań jest w realizacji, a finansowanie jest rozłożone na kilka lat (inwestycja wieloletnia).

Pod koniec grudnia raszyńscy radni uchwalili budżet na 2018 r. Za było 17 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.