Raszyn czeka na uwagi mieszkańców

Raszyn

Ruszyły konsultacje projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do 22 stycznia.

Ostatecznej wersji dokumentu należy spodziewać się pod koniec lutego 2017 roku. Dotychczas przeprowadzono konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który zgodnie z uchwałą rady gminy wytyczono na wydzielonym terenie sołectw Raszyn I, Raszyn II, Falenty i Nowe Grocholice. Nieodzowną częścią każdego etapu prac nad projektem jest kontakt z mieszkańcami, którzy mogą zgłaszać swoje pomysły. – Zaangażowanie mieszkańców jest zróżnicowane w zależności od prowadzonych metod badawczych oraz czynników zewnętrznych np. pogodowych w kwestii spaceru badawczego. Wykonawca GPR do tej pory korzystał ze zróżnicowanych form włączania interesariuszy, za pomocą warsztatów, wywiadów grupowych i indywidualnych, warsztatów, spotkań konsultacyjnych. Udział strony społecznej  można określić na poziomie dobrym. W trakcie spotkań konsultacyjnych na etapie sporządzania diagnozy uczestników było wielu i ze zróżnicowanych środowisk. Zróżnicowanie metod badawczych pozwoliło na poznanie opinii zróżnicowanych środowisk – wyjaśnia Michał Kucharski, zastępca wójta gminy Raszyn.

W styczniu urząd planuje zorganizować spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji. Z kolei 23 grudnia ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu. Potrwają one do 22 stycznia. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi drogą elektroniczną na adres m.maslowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”, drogą korespondencyjną bądź bezpośrednio w urzędzie gminy. Formularz można pobrać tu.

Zaangażowanie i wspólny wysiłek każdej ze stron ma zaowocować przygotowaniem kompletnego dokumentu, który ma stanowić asumpt do zmian. – Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn ma duże znaczenie w rozwoju gminy, ponieważ pozwala na realizację przedsięwzięć mających na celu zrównoważony rozwój w kilku sferach. W przypadku gminy Raszyn w GPR ujęte są rozwiązania w sferze społecznej oraz w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. Dzięki dodatkowym funduszom przyznanym na działania rewitalizacyjne można wdrożyć kompleksowe rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, do którego odnosi się GPR. Przygotowanie GPR jest ważne, ponieważ pozwala na integrowanie działań, co przynosi zdecydowanie lepsze efekty niż pojedyncze inwestycje. Dzięki GPR włączamy mieszkańców w proces decyzyjny o ich miejscu zamieszkania – przedstawia Kucharski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.