Rada powiatu uchwaliła budżet

Region

IV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbyła się w tym tygodniu, była wyjątkowo długa, emocjonująca i momentami nerwowa. Szczególnie w przypadku dwóch kluczowych punktów porządku obrad. Dotyczyły one uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na 2011 r. i przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011–2016.

Zanim radni zagłosowali za uchwaleniem budżetu, najważniejszego dokumentu dla funkcjonowania powiatu i realizowania jego zadań, minęło kilka godzin. Ostatecznie zaplanowano wydatki budżetu na 119,2 mln zł, ale przy dochodach w wysokości 108,6 mln zł. Powstały deficyt w wysokości 10,5 mln ma zostać pokryty z zaciągniętych kredytów. Największą pulę pieniędzy przeznaczono na administrację publiczną, oświatę, transport i łączność oraz pomoc społeczną.

Po niełatwej procedurze uchwalania budżetu, dalsze punkty porządku obrad radni realizowali już sprawnie. Przegłosowano m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Określa ona maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia nauczycieli na 100 proc. ponoszonych przez nich kosztów, jeśli nie są one większe niż 1 tys. zł w jednym semestrze nauki.

Formalnością było też podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Zdzisławy Zielińskiej, która zrzekła się mandatu. Powodem rezygnacji radnej było powołanie jej na stanowisko zastępcy burmistrza Piastowa. Radni, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, uchwalili też plan pracy komisji rewizyjnej rady powiatu na 2011 r.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.