Pusto w skarbcu? Wójt uspokaja

Raszyn

Finanse gminy Raszyn znajdują się w fatalnym stanie – grzmią przedstawiciele Społecznego Komitetu Referendalnego. – Opozycja szuka wytłumaczenia referendum, ale go nie znajdzie – odpowiada wójt Andrzej Zaręba.

Niejeden chciałby wypowiedzieć magiczne zaklęcie „Sezamie, otwórz się” i odkryć niezmierzone bogactwa. W raszyńskim skarbcu ponoć hula wiatr. – Kondycja finansowa gminy Raszyn jest bardzo słaba i cały budżet w 2017 roku opiera się na: emisji obligacji w celu pokrycia deficytu na kwotę około 33 mln zł, sprzedaży nieruchomości, aby uzyskać planowany przychód w 2017 roku. W ostatnich latach dochody w gminie Raszyn albo są na tym samym poziomie, albo nawet spadają. Co roku, od 2010 roku wójt najpierw uchwala większe dochody, a w ciągu roku robi korektę w dół. Jest to niebezpieczne z uwagi na zapisy ustawy o finansach publicznych, które ograniczają możliwości zadłużania, 60 proc., i kosztów obsługi kredytów – opisuje grupa mieszkańców zorganizowana wokół Społecznego Komitetu Referendalnego.

Wskazuje, że zadłużenie samorządu sięga ponad 60 mln zł. – Oczywiście jest to absurd wynikający z tego, że osoby, które to mówią nie znają funkcji zapisów wprowadzanych do budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej. Na dzień dzisiejszy mamy niecałe 30 mln zł zadłużenia. To raptem dwa miliony więcej niż siedem lat temu – mówi Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn.

Budowa przedszkola przy ulicy Poniatowskiego, hala sportowa przy ul. Sportowej, rozbudowa szkoły w Ładach – to inwestycje, którymi chwali się gmina Raszyn. Grupa mieszkańców zwraca uwagę na ich finansowanie. Ich zdaniem, gmina zaciąga kredyty na inwestycje, które nie skutkują wzrostem dochodów, ale większymi kosztami obsługi. – W tym roku mamy napięty proces inwestycyjny, na który przewidziano blisko 55 mln zł. W związku z tym wpisaliśmy do budżetu środki własne pochodzące częściowo z emisji obligacji i kredytu. Są one niezbędne, aby można było pozyskać zewnętrzne środki. Już dziś mamy podpisane umowy na dofinansowanie zewnętrzne na kwotę 37,2 mln zł, zrozumiałe jest, że musimy mieć udział własny – przedstawia wójt Zaręba.

Przedstawiciele komitetu referendalnego mówią jednoznacznie: – Ten rok w naszej ocenie może zakończyć się katastrofą finansową gminy Raszyn – przewidują rozwój wypadków. Wójt wskazuje, że takie opinie to manipulacja. – Nieumiejętność czytania zapisów budżetu i wieloletniej prognozy finansowej powoduje, że ludzie nie bardzo wiedzą, o czym mówią. Myślę, że czasami specjalnie manipulują, żeby opinię publiczną wprowadzić w błąd. Każdy powinien wiedzieć, że prognoza to nie faktyczne zadłużenie. Mamy realizację dochodów, którą wykonujemy w danym roku na kwotę 97-98 proc. Zawsze dokonujemy dobrych wyliczeń. W niektórych latach nie bierzemy kredytów i nie emitujemy obligacji, w związku z tym obniża się wartość przychodu rocznego. To chyba dobrze, że nie zaciągamy tych zobowiązań – tłumaczy włodarz Raszyna.

Przypomnijmy, że 25 czerwca w Raszynie odbędzie się referendum w sprawie odwołania rady gminy i wójta Andrzeja Zaręby. Inicjatywa była pokłosiem niezadowolenia grupy mieszkańców z działań władz w sprawie „wielkiej Warszawy” i sposobu przeprowadzania reformy oświaty. Przedstawiciele grupy referendalnej wskazywali na braki uchwały ws. referendum dotyczącego metropolii. Drugi powód to włączenie gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej. Inicjatorzy referendum optowali za dwiema oddzielnymi podstawówkami.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.