PSE wejdzie ze specustawą?

Pruszków

Ciąg dalszy sprawy kontrowersyjnej linii 400 kV w naszym regionie. Minister Piotr Naimski zapowiedział, że inwestor może sięgnąć po tzw. specustawę i przymusowo wywłaszczyć grunty.

Jeśli okaże się to konieczne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które chcą budować linię, skorzystają z ustawy specjalnej – stwierdził minister Naimski w czasie środowej (5 października) sejmowej debaty o planach PSE. O tym, że inwestor ma taką możliwość wiadomo nie od dziś, ale w świetle niedawnych masowych protestów mieszkańców 11 mazowieckich gmin (w tym Grodziska, Jaktorowa, Żabiej Woli i Brwinowa), słowa ministra Naimskiego można odebraćjako sygnał, że sprawa jest już przesądzona.  

Przypomnijmy, że jeszcze kilka miesięcy temu ten sam minister informował w oficjalnym piśmie: „W wyniku przeprowadzonych analiz, opartych na liście przyjętych przez członków Grupy Roboczej kryteriów oraz przypisanych im wag, wskazany został wariant korytarza optymalny dla realizacji inwestycji, wykorzystujący istniejące kanały infrastrukturalne oraz uwzględniający interesy strony społeczj, to jest korytarz drogi krajowej nr 50 i odcinka autostrady A2. Wskazany wariant nie przebiega przez teren gminy Jaktorów”.

Minister Naimski nie jest jedynym decydentem, któremu mieszkańcy terenów zagrożnych budową linii 400 kV mają za złe nagłą zmianę frontu. Przypominają obietnice wyborcze posła Jacka Sasina, który na swoich bannerach umieścił deklarację „Gwarantuję Państwu, że po naszym zwycięstwie w gminie Jaktorów nie powstanie linia 400 kV” (na zdjęciu). Żal kierowany jest także pod adresem premier Beaty Szydło, która na przedwyborczym spotkaniu w Grodzisku Mazowieckim okazywała zrozumienie, a w czasie kilkutysięcznego wrześniowego protestu w Warszawie nie znalazła czasu na spotkanie z demonstrującymi.

Z ostatniego komunikatu inwestora wynika zaś, że „rozpoczęto realizację prac związanych z uszczegółowieniem trasy linii. W gminach, które wyraziły zgodę na spotkania z przedstawicielami wykonawcy odbywają się rozmowy dotyczące wyznaczenia szczegółowego przebiegu linii, uwzględniającego w maksymalny sposób uwarunkowania mające miejsce na terenie każdej z gmin”.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.