„Przystanek Cafe” zostanie na swoim miejscu?

Milanówek

W lipcu burmistrz Milanówka ogłosiła możliwość składania ofert z propozycją formy i warunków zagospodarowania lokalu miejskiego przy ul. Warszawskiej 36, czyli tam gdzie mieści się obecnie „Przystanek Cafe”. Na najbliższej sesji rady miasta sprawa zostanie poddana głosowaniu.

Kawiarnie zlokalizowaną tuż przy torach i stacji PKP w Milanówku znają wszyscy mieszkańcy. Jest licznie odwiedzana i cieszy się niesłabnącą popularnością. 30 listopada tego roku kończy się dotychczasowa umowa najmu lokalu. Burmistrz Milanówka „mając na uwadze zasady konkurencji” poinformowała na stronie internetowej miasta-ogrodu, że osoby zainteresowane najmem mogą składać oferty z propozycją „formy i warunków potencjalnego zagospodarowania”.

Chodziło o to, aby wybrać jak najkorzystniejszą ofertę. Zgłoszenia przyjmowano do połowy sierpnia. Postanowiliśmy skontaktować się z milanowskim magistratem i zapytać czy zapadły już decyzje w tej sprawie. – W chwili obecnej opracowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej, który zostanie przedłożony pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Milanówka. Przedmiotowy projekt zakłada udostępnienie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 w trybie bezprzetargowym, aktualnemu najemcy budynku – mówi Anna Fabisiak, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Milanówka. – Dalsze postępowanie w sprawie zależne jest od decyzji Rady Miasta Milanówka – dodaje.

Urzędnicy podkreślają również, że zapytanie z lipca nie było skierowane w formie przetargu czy też konkursu. – Zapytanie nie stanowiło przetargu ani konkursu, a jedynie rozeznanie Urzędu Miasta Milanówka odnośnie zainteresowania wynajmem obiektu przez potencjalnych dzierżawców. Zatem złożone oferty nie były analizowane pod kątem wyboru najatrakcyjniejszej, ale z perspektywy wyboru samej procedury dalszego udostępnienia nieruchomości – taka myśl została również zawarta w treści ogłoszenia – informuje Anna Fabisiak.

Najprawdopodobniej kawiarnia zostanie w obecnym lokalu. Jednak pewność uzyskany po głosowaniu przeprowadzonym podczas najbliższej sesji rady miasta.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.