Przestrzeń pod lupą

Podkowa Leśna

Podkowa Leśna zajmie się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Miasto pozyskało dotację w wysokości 33 tys. zł na przeprowadzenie konsultacji w tym zakresie.

Podkowa posiada dokumenty planistyczne, jednak przez długi czas nikt do nich nie zaglądał. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy co najmniej raz w czasie kadencji powinna się nad nimi pochylić. Podkowa zamierza zająć się tą sprawą. – Przystępujemy do oceny aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ogrodu Podkowa Leśna. Od momentu powstania dokumentów planistycznych w Podkowie Leśnej tj. od roku 2000 kiedy wykonano studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2006 roku, nie były one poddawane analizie, pomimo takiego obowiązku raz na cztery lata – informuje Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Przede wszystkim chodzi o utrzymanie ładu przestrzennego. Wraz z upływem czasu miasto rozbudowuje się i należy dokonać korekty wytycznych dotyczących zagospodarowania. W ubiegłym roku burmistrz Podkowy nawiązał współpracę z Politechniką Warszawską, która pozwoliła należycie przygotować się do bieżących prac. – Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że partycypacja powinna być obowiązkowym elementem procesu planistycznego. Poszukiwanie innego modelu partycypacji, niż do tej pory, działania opartego na faktycznym dialogu wydaje mi się właściwym kierunkiem zmian sposobu prowadzenia ważnych działań w mieście, a takim są niewątpliwie działania planistyczne – wyjaśnia burmistrz Podkowy.

Nie pozostaje nic innego jak zasiąść nad dokumentami i dokonać ich dogłębnej analizy. Podkowiański włodarz liczy na wsparcie mieszkańców. Miasto otrzymało dofinansowanie ma przeprowadzenie konsultacji społecznych. – Chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom i przeprowadzić konsultacje społeczne w znacznie większym zakresie, niż obliguje mnie do tego ustawa w tym zakresie, w czerwcu 2016 roku przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej o dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji z zastosowaniem co najmniej trzech technik konsultacyjnych, w tym m.in. jednej techniki interaktywnej i jednej techniki internetowej. Jury konkursu oceniło wysoko nasz wniosek i otrzymaliśmy 33 tys. zł dofinansowania. Dzięki temu proces konsultacji studium w Podkowie Leśnej będzie przeprowadzony profesjonalnie w szerokim zakresie – przedstawia Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.