Przejazdy czeka ponowna weryfikacja

Kolej

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad zmianą rozporządzenia, które zagraża drzewom na linii WKD. Natomiast zmianie już uległy przepisy stanowiące o zabezpieczeniu przejazdów, w tym montowaniu szlabanów i półrogatek.

Warszawska Kolej Dojazdowa nie ma łatwego życia w gąszczu przepisów, które musi spełniać. Wielokrotnie opisywaliśmy sprawę dodatkowych zabezpieczeń, jakie już zaczęły powstawać na przeprawach przez tory kolejki, podobnie jak temat wycinki drzew rosnących wzdłuż linii wukadki. Do obu zadań WKD zobligowało obowiązujące prawo – w kwestii przejazdów to rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 1996 r. (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie), a w kwestii wycinki drzew rozporządzenie ministra infrastruktury z 2008 r. (w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych).

Oba przepisy wywołały niemałe zamieszanie, bo ich konsekwencją jest drastyczna zmiana krajobrazu wokół linii WKD. Wycinkę drzew na dwa lata udało się odroczyć, zaś półrogatki i szlabany zaczęły już powstawać. Tymczasem jedno z rozporządzeń zmieniono, drugie jest w trakcie modyfikacji.

W rezultacie obniżono już kategorię dla jednego przejazdu przez tory kolejki. Chodzi o przeprawę w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim. Okazuje się, że nie będzie tam szlabanu planowanego na mocy poprzednich przepisów, bo 20 października 2015 r. pojawiły się nowe. – Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia dla obiektu zlokalizowanego w ciągu ul. Nadarzyńskiej ze względu na brak widoczności wprowadzono ograniczenie prędkości pociągów do 20 km/h oraz ustalono kategorię „D”. Jednocześnie w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego komisja zaproponowała doposażenie przejazdu w sygnalizatory świetlne informujące o nadjeżdżającym pociągu – wyjaśnia Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Czy to oznacza, ze pozostałe przeprawy czeka podobna weryfikacja w duchu nowych regulacji? – W odniesieniu do pozostałych przejazdów kolejowych w bieżącym roku będą sukcesywnie powoływane kolejne komisje w celu ustalenia warunków zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia
– tłumaczy rzecznik WKD.

Spodziewana jest także zmiana rozporządzenia dotyczącego roślinności wzdłuż torów. – Obecnie trwa opracowywanie założeń do zmiany, umożliwiającej w uzasadnionych przypadkach dopuszczenie usytuowania drzew w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru, przy zachowaniu niepogorszonych warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wypracowane rozwiązania zostaną uzgodnione z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych – mówi Elżbieta Kisil, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W jakim duchu będą nowe regulacje? – Kryterium przyjmowanym na obecnym etapie prac ma być usytuowanie linii kolejowej w bliskim sąsiedztwie bądź na terenach cennych przyrodniczo (m. in. parki krajobrazowe, sąsiedztwo obszarów Natura 2000 itp.). Wyniki prac nad zmianą rozporządzenia zostaną uzgodnione z zainteresowanymi stronami w trakcie konsultacji społecznych – twierdzi Elżbieta Kisil.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.