Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich

Region

Co zrobić, by młodzi popełniali mniej przestępstw? Dlaczego wchodzą w konflikt z prawem? Jak może pomóc im szkoła? Odpowiedzi na te pytania oraz propozycje działań prewencyjnych były tematem spotkania forum „Razem Bezpieczniej”, w którym udział wzięli przedstawiciele policji, kuratorium oświaty oraz wojewody mazowieckiego.

Przestępczość młodzieży jest w dalszym ciągu dużym problemem. Apeluję więc, abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni nie tylko za wychowanie, ale też za przeciwdziałanie patologiom wśród nieletnich – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Przestępczość nieletnich na Mazowszu, choć nie osiąga wysokich wskaźników,  systematycznie rośnie. Według statystyk Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu od stycznia do listopada 2010 roku nieletni popełnili blisko 3 tys. czynów karalnych. Ujawniono prawie 2,2 tys. nieletnich sprawców. Największą dynamikę wzrostu między 2009 a 2010 rokiem odnotowano w przypadku rozbojów. Wzrósł także odsetek kradzieży w tym włamań.

Co roku podejmujemy wiele działań profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz naukę bezpiecznych zachowań czy sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Duży nacisk kładziemy na właściwe zachowania na drodze, wolny od uzależnień sposób spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwo wśród rówieśników i w szkole – powiedział Rafał Batkowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Komenda Stołeczna Policji prowadzi program „Kibic”. Celem jest kształtowanie nawyków poprawnego zachowania uczestników masowych imprez sportowych. Chcemy propagować wśród dzieci i młodzieży bezpieczne i kulturalne sposoby kibicowania podczas Euro 2012 – powiedział Andrzej Kulesza, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Policja organizuje na przykład wycieczki na stadiony piłkarskie. Uczniowie poznają prawne skutki negatywnych zachowań, uczą się współdziałania i budowania więzi międzyludzkich. Komenda Stołeczna Policji planuje włączyć do programu spotersów – „policjantów – kibiców” współpracujących z fanami poszczególnych klubów oraz policyjnych psychologów. Wspólnie działania policji i Zarządu Transportu Miejskiego mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej podczas imprez masowych, a w szczególności do ograniczenia aktów wandalizmu.

Podczas spotkania omówiono również problemy wychowawcze szkół, w tym fizyczną  psychiczną przemoc. Coraz częściej mamy do czynienia z tzw. cyberprzemocą w postaci nagrywania filmów, umieszczania ich w internecie, upowszechniania ośmieszających zdjęć i informacji, czy zastraszania poprzez smsy – alarmuje Karol Semik, mazowiecki kurator oświaty.  

Razem Bezpieczniej to rządowy program mający na celu ograniczenie zjawisk i zachowań budzących poczucie zagrożenia i powszechny sprzeciw. Program łączy działania policji, administracji rządowej, samorządowej oraz innych organizacji zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program realizowany jest od 2008.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.