Pruszkowska 50. sesja bez rewelacji

Region

Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania dla trzech rejonów Pruszkowa, uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu pruszkowskiego, oraz podjęcie uchwały o utworzeniu w mieście odrębnych obwodów głosowania, to główne punkty pięćdziesiątej sesji Rady Miasta Pruszków.

Radni miejscy przegłosowali zmiany w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Groblowa, Targowa, oraz Żbików IV. W przypadku pierwszych dwóch, było to dokonanie zmian we wcześniej uchwalonych planach, zaś dla obszaru Żbików stworzono całkowicie nowy plan zagospodarowania. Ważną informacją dla mieszkańców jest to, że targowisko miejskie pozostanie w tym samym miejscu, co do tej pory.

Radni przegłosowali też uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu pruszkowskiego. Z budżetu miasta, powiatowi zostanie przekazane 50 tys. zł na budowę odwodnienia ul. Długiej. Podczas ostatniej jej modernizacji, jezdnia została podniesiona. Podczas opadów, woda, której nie były w stanie odebrać studzienki na ulicach poprzecznych, spływała właśnie na ul. Długą. Teraz nie ma takiej możliwości, więc ulice poprzeczne są zalewane.

Zdecydowali też, o przekazaniu powiatowi 15 tys. zł przeznaczonych na zakup ubrań ochronnych dla strażaków i drużyn ratowników Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Radni wprowadzili też kilka kosmetycznych zmian w budżecie miasta na 2010 rok. Jedną z nich jest przesunięcie kwoty 21 tys. zł na zakup trzech zestawów komputerowych dla pruszkowskiej policji.

Miejscy rajcy zdecydowali też o utworzeniu w Pruszkowie odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą muszą one zostać utworzone, by w żaden sposób nie ograniczać prawa wyborczego pełnoletnim obywatelom, którzy przebywają w nich w dzień wyborów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.