Pruszków piękny i funkcjonalny?

Region

Nowoczesne galerie handlowe i centra rozrywki, centralny plac miejski i centrum kultury wokół Pałacyku Porcelitu, tereny spacerowo-rekreacyjne i ciągi pieszo-rowerowe – to wizja nowego Pruszkowa, jaką zaprezentowała grupa Rekord.

Konferencja „Kierunki rozwoju Pruszkowa”, która odbyła się 15 kwietnia w hotelu Victor, była okazją do zaprezentowania wykonanych, obecnie realizowanych, a także dopiero planowanych inwestycji prowadzonych przez grupę Rekord, działającą m.in. na regionalnym rynku deweloperskim i nieruchomości. Firma i współpracujące z nią pracownie projektowe (m.in. Studio R) przedstawiły również koncepcje rozwoju miasta. Wychodząc z obecnego układu urbanistycznego miasta, projektanci zaproponowali rozwiązania prowadzące do nadania mu cech funkcjonalności i przejrzystości, co w efekcie ma podnieść standard życia w Pruszkowie i wpłynąć na ogólną poprawę estetyki miasta.

Centrum wokół Pałacyku Porcelitu

Jedną z ciekawszych propozycji przedstawionych podczas konferencji był projekt koncepcyjny miejskiego centrum kultury. – Pruszków nie ma centralnego placu. Założyliśmy, że takie funkcje mógłby spełniać teren wokół Pałacyku Porcelitu – mówił Ryszard Rogala, architekt i urbanista, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Przedstawił koncepcję stworzenia wokół pałacyku kompleksu budynków, które stanowiłyby miejskie centrum kulturalne. Kompleks powstałby w kwadracie ulic: Berenta, Kościelna, Prusa i al. Armii Krajowej oraz przy Pałacyku Porcelitu.

Wycieczka do Belli Italii

Zaprezentowano także koncepcję uporządkowania funkcji poszczególnych dzielnic Pruszkowa i stworzenia sześciu lokalnych centrów handlowo-usługowych. Ryszard Rogala przedstawił także projekt założenia miejskiego obszaru spacerowo-rekreacyjnego, opartego o rzekę Utratę, Górę Żbikowską, Park Hosera i realizowane obecnie osiedle Bella Italia na Żbikowie. Inwestycja byłaby lokalnym centrum handlowo-usługowym i ze względu na formę założenia, nawiązującą do architektury włoskiej, atrakcją samą w sobie – także dla osób spoza Pruszkowa.

Inwestycje przyszłości

Zaproszony na konferencję Jerzy Kongiel, naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Pruszkowskiego przedstawił realizowane obecnie na terenie powiatu pruszkowskiego inwestycje drogowe. Mówił też o najpilniejszych zadaniach na najbliższą przyszłość, szczególnie o konieczności przeprojektowania ul. Przyszłości w związku z budową nowego przejazdu kolejowego. Przed tym problemem powiat stanął niedawno. A jest on fragmentem szerszego zagadnienia, któremu wiele miejsca poświęcili w swoich projektach urbaniści – komunikacji w obrębie miasta, a zwłaszcza skomunikowania ze sobą części Pruszkowa położonych po obu stronach torów kolejowych.

Handlowa rewolucja

Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły szczególnie śmiałe wizje inwestycji w centrum Pruszkowa. Szczególnie, że niektóre z nich są już realizowane. Chodzi tu przede wszystkim o budowę nowego centrum handlowego Renoma, które powstanie przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki i targowiska „Manhattan” na ul. Prusa. – Robimy rzeczy, które zrewolucjonizują handel w Pruszkowie. Przekroczymy krytyczną barierę, bo budując takie centra handlowe spowodujemy, że pruszkowiacy nie będą musieli jechać do Warszawy – zostaną w Pruszkowie – powiedział nam po konferencji Wiesław Gowin, współwłaściciel grupy Rekord. Zaznaczył, że Renoma ma być takim właśnie centrum, jakie znamy ze stolicy – żyjącym w dzień i w nocy, skupiającym handel, usługi i rozrywkę. Dodał, że będzie to swego rodzaju wizytówka miasta, bo znajdzie się na wjeździe od strony stolicy.

Dzieło pasjonatów

– Konferencja jest inicjatywą oddolną. Realizujemy obecnie w Pruszkowie cztery inwestycje i poczuliśmy potrzebę, żeby zapoznać z nimi miasto i powiat – dodaje Wiesław Gowin. Podkreśla, że wizje i koncepcje rozwoju miasta zostały stworzone przez pasjonatów – ludzi, którzy stąd się wywodzą, tu mieszkają lub pracują i chcą zrobić coś, by miasto nabrało splendoru.

Podczas kuluarowych rozmów projektantów i organizatorów konferencji z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli starosta Elżbieta Smolińska, wicestarosta Agnieszka Kuźmińska oraz zastępcy prezydenta miasta Andrzej Kurzela i Andrzej Królikowski, ustalono, że zaprezentowane koncepcje są dobrym punktem wyjściowym do planowania urbanistycznej i architektonicznej przyszłości Pruszkowa. I władze miasta, i władze powiatu deklarowały, że będą chciały na ten temat rozmawiać.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.