Pruszków: Konkurs na wolontariusza

Region

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie organizuje konkurs na najlepszego wolontariusza z naszego miasta.

Celem konkursu jest zaprezentowanie i uhonorowanie osób, które działają w Pruszkowie jako wolontariusze oraz poszerzenie wiedzy na temat wolontariatu wśród mieszkańców miasta.

Konkurs jest adresowany do osób powyżej 15 roku życia i mieszkających w Pruszkowie lub działających na rzecz mieszkańców z naszego miasta. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami, osoby korzystające z ich pomocy oraz sami wolontariusze.

Zgłoszeń do konkursu należy dokonać na formularzu dostępnym na stronie internetowej MOPS . Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby na maksimum 3 stronach maszynopisu. Opis może mieć dowolną formę np. wspomnienie, pamiętnik, relację, refleksję. W opisie należy zachować anonimowość osób, którym udzielano pomocy ( nie wolno podawać nazwisk, adresów, telefonów itp.)

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub drogą elektroniczna, do MOPS Pruszków ul. Helenowska 3a, e-mail cal@mops.pruszkow.pl Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 14 X 2011 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do MOPS Pruszków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 listopada 2011 r. Wyniki zostaną ogłoszone na Gali Europejskiego Roku Wolontariatu w grudniu 2011 r. Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 9 oraz na stronie www.mops.pruszkow.pl

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.