Pruszków: jest zgoda powiatu na nową drogę miejską

Region

Starostwo powiatu pruszkowskiego wydało decyzję pozwalającą miastu Pruszków na budowę ul. Powstańców na odcinku od  ul. Prusa do ul. Komorowskiej. Droga ma być gotowa do końca października.

Na stronie Urzędu Miasta Pruszkowa opublikowano następujący komunikat:

„OBWIESZCZENIE
O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. IIf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 26.05.2010 r. została wydana decyzja Nr 01/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Powstańców w Pruszkowie etap 1 na odcinku od ul. Bolesława Prusa do ul. Komorowskiej.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115 (I piętro), tel.: 022 738-14-32

Starosta
mgr inż. Elżbieta Smolińska

Obwieszczenie umieszczono:
1. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Pruszkowskiego,
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie,
3. Na stronie internetowej Miasta Pruszkowa,
4. W prasie lokalnej”

– Decyzja powiatu uprawomocni się po 14 dniach od publikacji. Wówczas od razu przystępujemy do budowy – zapowiedział Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. – Mamy teren, mamy pieniądze, więc nic nie stoi już na przeszkodzie – dodał.

Pierwotnie inwestycja powinna się już kończyć. Według słów Kurzeli, umowa z wykonawcą, który przetarg wygrał w ubiegłym roku, przewidywała oddanie drogi w czerwcu. – Powodem przesunięcia terminu było zwlekanie powiatu z wydaniem pozwolenia – stwierdził wiceprezydent miasta.

Starostwo odbija piłeczkę. – Wniosek miasta był niekompletny, brakowało bowiem wielu dokumentów. Dopiero teraz wszystkie zostały uzupełnione – powiedział nam Sławomir Walendowski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w powiecie.

W tzw. międzyczasie wykonawca wykonał tylko drobne prace związane z kanalizacją deszczową i elektrycznością. Na to miasto miało już pozwolenie od powiatu.

Odcinek od ul. Prusa do Komorowskiej jest pierwszym etapem dużej inwestycji, która polega na przedłużeniu ul. Powstańców aż do ul. Lipowej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.