Pruszków: całkowity zakaz palenia ognisk

Region

Na terenie Pruszkowa obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk. Wynika to z ustawy o odpadach.

„Zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. (…) dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.” – czytamy w ustawie o odpadach z 2001 roku.

W Pruszkowie od kilku lat jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. – Gałęzie są odpadami, więc nie można ich samemu palić – precyzuje Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa.

Miasto dofinansowuje zbiórkę odpadów. Można zadzwonić do urzędu miasta i poprosić o wywóz np. pralki, czy mebli. Na odpady organiczne można kupić worki w trzech sklepach: przy Kościelnej w sklepie z gospodarstwem przemysłowym, na Żbikowie przy ul. Górnej i w kwiaciarni przy Promyka w pobliżu skrzyżowania z Waryńskiego.

Więcej szczegółów można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod nr tel. 22 728 64 48.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.