Pruszków zaprasza na konsultacje

Pruszków

Miasto Pruszków ma już projekt nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. Teraz na temat dokumentu będą mogli wypowiedzieć się sami mieszkańcy.

Czym jest wspomniane studium? To dokument ułatwiający planowanie inwestycji w poszczególnych dzielnicach. To właśnie w studium wytycza się nowe drogi, parki czy wydziela się strefy przemysłowe. Warto tu dodać, że studium to dopiero pierwszy krok w procesie planowania przestrzennego.

Pruszków ma już studium jednak dokument został przyjęty w 2000 roku. Stąd potrzeba jego uaktualnienia. Co więcej przeprowadzone zostaną dodatkowe konsultacje z mieszkańcami. — Celem spotkań konsultacyjnych jest przybliżenie Mieszkańcom Pruszkowa tematyki związanej z opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszkowa oraz zebranie jak największej liczby wniosków i uwag do w/w dokumentu — czytamy na stronie pruszkow.pl

Do 12 lutego będzie można składać wnioski do studium. Od 26 lutego do 26 marca wyłożony zostanie skorygowany dokument. Uwagi do studium będzie można składać do 26 kwietnia.

Spotkania konsultacyjne:
10 stycznia, godz. 18.30, Szkoła Podstawowa nr 1, Topolowa 1;
30 stycznia, godz. 18.30, Przedszkole Niepubliczne Jedynka, Sadowa 62;
7 lutego, godz. 18.30, Szkoła Podstawowa nr 9, Mostowa 6;

Dyskusja publiczna:
28 lutego, godz. 18.30, Szkoła Podstawowa nr 10, Pływacka 16;
7 marca, godz. 18.30, Szkoła Podstawowa nr 2, Jasna 2;
15 marca, godz. 18.30, Szkoła Podstawowa nr 6, Lipowa 31.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.