Pruszków ma nowe studium

Pruszków

Po wielu miesiącach przygotowań i konsultacji pruszkowska rada miejska uchwaliła nowe Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. To jeden z ważniejszych dokumentów planistycznych.

Studium to dokument ułatwiający planowanie inwestycji w poszczególnych dzielnicach miasta To właśnie na podstawie tego dokumentu wytycza się nowe drogi, tworzy parki czy buduje przedszkola. Studium to pierwszy krok w procesie planowania. Na jego podstawie tworzone są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie znajdują się już szczegółowe zapisy dotyczące m.in. ilości kondygnacji czy wysokości budynków, które mają powstać w danym miejscu.

Nie obyło się bez dyskusji nad projektem studium. Część radnych podkreślała, że nie wszystkie wnioski i postulaty zgłaszane przez mieszkańców zostały odczytane. Wiceprezydent Pruszkowa zaznaczył natomiast, że część propozycji została uwzględniona w samym planie. Dodał również, że niektóre wnioski nie wpłynęły w terminie określonym przez przepisy i dlatego nie mogły być brane pod uwagę. Ostatecznie za przyjęciem nowego studium było 14 radnych, dwóch głosowało przeciw, a dwóch nie oddało głosu. 

– To doniosły dokument i nie zamyka rozwiązań, które państwo dziś na sali zgłaszali. Będziemy mogli o tym dyskutować jak będziemy uchwalali miejscowe plany. Jeśli byśmy tego dokumentu dziś nie uchwalili to nie moglibyśmy uchwalać miejscowych planów – zaznaczył po głosowaniu Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.